Vytvorte si cestovný príkaz cez program Speedy v

module cestovné príkazy

. Využite možnosť stiahnutia a vyskúšania programu.
Spoločnosť Kamar software.

Predaj softvéru.Predaj softvéru
Cestovné príkazy.
Galéria obrázkov programu kniha jázd s modulom Cestovné príkazy.
Záväzná objednávka programu Kniha jázd - Speedy s modulom Cestovné príkazy.
Cestovný príkaz.
Cestovné príkazy.

Jedným z hlavných modulov programu Kniha jázd - Speedy sú cestovné príkazy. Táto funkcia umožňuje evidenciu, zadávanie a tlač cestovných príkazov, poprípade vyúčtovanie cestovných príkazov. Obsahuje aj možnosť tlačenia prázdnych tlačív:

 vzorové tlačivo cestovný príkaz
 vzorové tlačivo vyúčtovanie cestovného príkazu
Ak ešte nemáte nainštalovaný softvér na prezeranie pdf dokumentov môžete si ho stiahnuť.

Vzhľadom na to, že proces manuálneho zadávania cestovného príkazu obsahuje nutnosť vyplňovania viacerých políčok čo je pre užívateľa prirodzene časovo zdĺhavé, program vychádza užívateľovi v ústrety a ponúka možnosť duplikácie už existujúceho cestovného príkazu, čo výrazne urýchľuje tvorbu ďalšieho cestovného príkazu. Pod duplikáciou sa rozumie zadávanie nového cestovného príkazu, ktorý má hneď od začiatku vyplnené políčka údajmi, aké sa nachádzali v políčkach v už predtým zapísaného cestovného príkazu. Celková funkcionalita modulu cestovné príkazy je prispôsobená čo najväčšej užívateľskej prívetivosti a praktickej funkčnosti. Postup pri vystavovaní cestovného príkazu v programe Kniha jázd - Speedy je obdobný, ako pri vyplňovaní bežného papierového formulára avšak elektronická forma vyplňovania v našom programe tento proces výrazne časovo skracuje.

Modul cestovné príkazy ďalej umožňuje

:
  • Vytvárať kópie cestovných príkazov a následne ich upravovať.
  • Hromadnú tlač cestovného príkazu, čo umožňuje vytvoriť aj viacdenný alebo viactrasový cestovný príkaz (bez obmedzenia počtu trás alebo dní).
  • Automatické počítanie cestovných náhrad počas vytvárania cestovného príkazu.
  • Automatickú hromadnú tvorbu cestovných príkazov z už existujúcich záznamov v knihe jázd.
  • Rýchle a a automatické vytvorenie knihy jázd z už evidovaných cestovných príkazov.
  • Vytlačený cestovný príkaz má rovnaký vzhľad ako originálne tlačivo bežne používane v praxi.
  • Možnosť tlače prázdneho tlačiva.
  • Možnosť tlače do súboru (Word, Excel, OpenOffice, PDF, Html)
  • Vzhľadom na automatické vytváranie cestovných príkazov z už existujúcich jázd je možné aj pre cestovné príkazy použiť funkciu samogenerovania. Aj spätne za minulé roky.

Ak si chcete náš program najskôr vyskúšať, pozrite si bezplatnú verziu programu, ktorú neskôr stačí už iba zaregistrovať a získate plnofunkčnú aplikáciu.
Program Kniha jázd – Speedy, ktorý obsahuje modul cestovné príkazy je možné prevádzkovať nielen pod operačným systémom Windows ale aj pod operačným systémom Linux.

Ukážky niektorých obrazoviek programu.
Podrobný popis produktu získate stiahnutím užívateľskej príručky.

Cestovné príkazy (cena programu)

:

 typ verzie
 cena bez DPH
 cena s DPH
 verzia s možnosťou evidovania 1 auta
 19,00 EUR
 22,80 EUR
 verzia s možnosťou evidovania 3 áut
 31,00 EUR
 37,20 EUR
 verzia bez obmedzenia evidovania áut
 44,00 EUR
 52,80 EUR
 Uvedené ceny platia na evidovanie jednej firmy na jednom počítači a sú jednorazovou platbou.
 Za každú firmu naviac sa pripočíta 50% s pôvodnej ceny za verziu.
 Za každý počítač naviac, na ktorom sa bude používať program sa pripočíta 11 EUR

(zákazníkom z Českej republiky bude fakturovaná suma v Kč cez výhradného partnera dvcomputer s.r.o.)Záväzná objednávka programu Kniha jázd - Speedy.
Email: Kamar(zavinac)kamar.sk.
Kamar(zavinac)kamar.sk.