Cestovné príkazy
Galéria obrázkov programu kniha jázd s modulom Cestovné príkazy.
Záväzná objednávka programu Kniha jázd - Speedy s modulom Cestovné príkazy.
Cestovné príkazy.
Cestovné príkazy.

Jedným z hlavných modulov programu Kniha jázd - Speedy sú cestovné príkazy. Modul cestovné príkazy umožňuje evidenciu, zadávanie a tlač cestovných príkazov, poprípade vyúčtovanie cestovných príkazov. Automatická aktualizácia nových zákonom stanovaných sadzieb cestovných náhrad je v module cestovné príkazy samozrejmosťou. Nebudete mať už obavu či vypočítané sumy vychádzajú z aktuálnych sadzieb. V programe je ponechaná tiež možnosť jednotlivé sadzby zadať alebo editovať aj manuálne.

Vzhľadom na to, že proces manuálneho zadávania cestovného príkazu obsahuje nutnosť vyplňovania viacerých políčok čo je pre užívateľa prirodzene časovo zdĺhavé, program vychádza užívateľovi v ústrety a ponúka možnosť duplikácie už existujúceho cestovného príkazu, čo výrazne urýchľuje tvorbu ďalšieho cestovného príkazu. Pod duplikovaním sa rozumie zadávanie nového cestovného príkazu ktorý má hneď od začiatku vyplnené políčka údajmi, aké sa nachádzali v políčkach v už predtým zapísanom cestovnom príkaze. Celková funkcionalita modulu cestovné príkazy je prispôsobená čo najväčšej užívateľskej prívetivosti a praktickej funkčnosti. Postup pri vystavovaní cestovného príkazu v tomto module, ktorý je súčasťou programu Kniha jázd - Speedy je obdobný, ako pri vyplňovaní bežného papierového formulára avšak elektronická forma vyplňovania v našom programe tento proces výrazne časovo skracuje.

Program obsahuje aj možnosť tlačenia prázdnych tlačív:

 tlačivo pre cestovné príkazy
 tlačivo vyúčtovania pre cestovné príkazy
Ak ešte nemáte nainštalovaný softvér na prezeranie pdf dokumentov môžete si ho stiahnuť.


Modul cestovné príkazy ďalej umožňuje

:
 • Vytvárať kópie cestovných príkazov a následne ich upravovať.
 • Hromadnú tlač cestovného príkazu, čo umožňuje vytvoriť aj viacdenný alebo viactrasový cestovný príkaz (bez obmedzenia počtu trás alebo dní).
 • Automatické počítanie cestovných náhrad

  počas vytvárania cestovného príkazu.
 • Automatickú hromadnú tvorbu cestovných príkazov z už existujúcich záznamov v knihe jázd.
 • Rýchle a a automatické vytvorenie knihy jázd z už evidovaných cestovných príkazov.
 • Vytlačený cestovný príkaz má rovnaký vzhľad ako originálne tlačivo bežne používane v praxi.
 • Možnosť tlače prázdneho tlačiva.
 • Automatické zisťovanie reálneho počtu kilometrov medzi miestom štartu a cieľa. Nezisťuje sa priama vzdušná vzdialenosť ale skutočná reálna vzdialenosť prejdená po existujúcich cestných komunikáciách čo zaručuje vysokú presnosť údajov.
 • Možnosť tlače do súboru (Word, Excel, OpenOffice, PDF, Html)
 • Plnú podporu pre evidovanie elektromobilu.
 • Vzhľadom na automatické vytváranie cestovných príkazov z už existujúcich jázd je možné aj pre

  cestovné príkazy

  použiť funkciu samogenerovania. Aj spätne za minulé roky.
 • Všetky tlačové zostavy sú daňovo uznateľné.
 • Intuitívna inštalácia aj pre technicky menej zdatných užívateľov a následné jednoduché používanie.

Ak si chcete náš program najskôr vyskúšať, pozrite si bezplatnú verziu programu, ktorú neskôr stačí už iba zaregistrovať a získate plnofunkčnú aplikáciu.
Program Kniha jázd – Speedy, ktorý obsahuje modul cestovné príkazy je možné prevádzkovať nielen pod operačným systémom Windows ale aj pod operačným systémom Linux.

Foto/video ukážky niektorých obrazoviek a funkcií programu.
Podrobný popis produktu získate stiahnutím užívateľskej príručky.

(video prezentácia registrácie)Cestovné príkazy (cena programu)

:

 typ verzie
 cena (nie sme platcami DPH)
 

verzia s možnosťou evidovania 1 auta

 19 Eur
 verzia s možnosťou evidovania 3 áut
 31 Eur
 

verzia bez obmedzenia evidovania áut

 44 Eur
 Uvedené ceny platia na evidovanie jednej firmy na jednom počítači.
 Za každú firmu naviac sa pripočíta 50% s pôvodnej ceny za verziu.
 Za každý počítač naviac, na ktorom sa bude používať program sa pripočíta 11 Eur

(zákazníkom z Českej republiky bude fakturovaná suma v Kč cez výhradného partnera dvcomputer s.r.o.)Záväzná objednávka programu Kniha jázd - Speedy.