Vyberte si

z ponuky našich programov, alebo si dajte "ušiť" softvér na mieru.

Využite možnosť

stiahnutia a vyskúšania

programov

.
Spoločnosť Kamar software.

Predaj softvéru.Predaj softvéru
Program Filter.

Základná funkcia tohoto programu je sústreďovanie všetkých bežných ekonomických dokladov a ich príprava na zaúčtovanie. Doklady sa sústreďujú buď zápisom, alebo prenosom z iných našich programov. Ďalšia funkcia je kontrola vzťahov medzi dokladmi (banky a pokladne k faktúram, k JCD) a kontrola pohybu tovaru prostredníctvom fiktívneho skladu, ktorá je postavená na párovaní dodávateľských a odberateľských faktúr, podľa čísla "kode" obchodného prípadu. Fiktívny sklad slúži len pre zákazníkov, ktorý používajú program obchodný prípad - EXPORT, alebo IMPORT a pri obchodnej činnosti nepoužívajú sklad. Pre zákazníkov ktorí prevádzkujú bežné sklady, alebo predajne, umožňuje program prepojenie na skladovú evidenciu riešenú v programe AGENDA.


Schéma externých väzieb.                     Schéma väzieb na bežné sklady.


Schéma interných väzieb.


Cena programu (je uvedená bez DPH): 499 EUR

Záväzná objednávka programu.
Kamar(zavinac)kamar.sk.
Kamar(zavinac)kamar.sk.
Copyright © 2000 - 2019 Kamar software | Privacy Policy | Go to top site