Softvér ZAK záznamník pro advokátní kancelář usnadní její chod a poskytne podrobný přehled úkonů. Zbaví vás různých excelových souborů.
Společnost Kamar software.
CZ ►
SK

Záznamník pro advokátní kancelář (ZAK)

Ukázka některých obrazovek programu záznamník pro advokátní kancelář.
Závazná objednávka programu Záznamník pro advokátní kancelář.
softvér Záznamník pro advokátní kancelář.
Záznamník pro advokátní kancelář.

Program ZAK umožňuje a usnadňuje evidenci úkonů právních služeb poskytnutých advokátní kanceláří klientům, výdajů advokátní kanceláře vynaložených za klienta a ve verzi FULL navíc i generování faktur. Program je určen pro české a slovenské malé, střední i větší advokátní kanceláře i samostatné advokáty. ZAK může být nainstalován samostatně na jednom či více počítačích, nebo jej lze používat jako sdílenou aplikaci nainstalovanou na serveru či NAS a používán současně vícero právníky advokátní kanceláře najednou. Je přizpůsoben pro plátce i neplátce DPH.

Program pro advokáty

ZAK vytvořil zkušený tým sestávající z advokáta Petra Compeľa a programátorů Kamar software. Softvér umožňuje použití 5 typů odměn. U jednoho klienta lze pro každý spis použít kteroukoli (stejnou nebo jinou) z těchto odměn. Vedle hodinové sazby je to kombinovaná sazba (kombinace měsíčního paušálu a hodinové sazby), úkonová odměna, měsíční paušál a paušál za spis.

Softvér pro advokátní kancelář..

Hlavním typem odměny je hodinová sazba

, která se na trhu právních služeb jako typ odměny používá nejčastěji. Je možno nastavit různou hodinovou sazbu pro každou z 5 kategorií právníků (partner, advokát, koncipient, student, administrativa), a to různě až pro 3 pásma v závislosti na nastavení limitu (prahové hodnoty) počtu hodin. Pro každé pásmo lze u každé kategorie právníka nastavit jinou hodnotu hodinové sazby. Náhradu za promeškaný čas lze nastavit procentem z každé hodinové sazby. V rámci hodinové sazby je možno nastavit i tzv. „cap“ (strop). Sčítání hodin jednotlivých kategorií právníků v jednotlivých pásmech (pro finální vypočet odměny) je možné buď podle kategorií právníků, nebo za všechny právníky dohromady.

Kombinovaná sazba

je kombinací měsíčního paušálu a hodinové sazby (po překročení hodin pro paušál) s možností nastavení dvou pásem.

Úkonovou odměnu lze využít např. pro úkony typu konverze dokumentů či ověřování podpisů nebo pro odměnu za úkon právní služby. V tomto případě se neprovádí výpočty dle advokátního tarifu.

Softvér pro advokáty

obsahuje tyto klíčové funkce (moduly): Advokátní kancelář, Úkony a výdaje, Právníci, Klienti, Spisy, Záznamník, Faktury.

Spisy lze členit na podpisy. Spisy lze označit jako aktivní nebo archivované. Program přiděluje čísla spisů automaticky. Při vložení prvního klienta lze založit číselnou řadu manuálně dle vlastní volby. Program pak automaticky pokračuje v číselné řadě takto manuálně zadané. Program tak umožňuje zachovat číslování klientů dle vaší aktuální spisovny.

Jádrem softvéru ZAK je modul Záznamník

Záznamník umožňuje vkládání i tzv. mínusových (odečítaných) hodin. Tím lze korigovat před fakturací skutečný čas podřízených právníků na fakturovaný/fakturovatelný čas. Program tak eviduje skutečný čas, odečítaný (mínusový) a fakturovaný čas. Je to vhodné pro sledování efektivity podřízených právníků a zároveň přípravu podkladů k fakturaci fakturovaného času bez ztráty těchto dat. Toto lze využít při provádění kontroly výkazů podřízených právníků včetně možnosti přiřazovat již vložené záznamy jiným právníkům bez nutnosti jejich smazání a nového vložení. Zaznamenávání času je možné po 5 minutách. Program umožňuje generovat dva typy přehledů: pro interní účely a jako příloha k faktuře.


(softvér pro advokáty - video prezentace)
Program pro advokátní kanceláře dále umožňuje


  • Konečně nahradit různé pomocné excelovské nebo jiné tabulkové soubory, do kterých si někteří advokáti zapisují výsledky své činnosti jako podklad pro fakturaci (tento způsob evidence již přenechejte minulosti).
  • Nastavení přihlašovacího jména a hesla pro každého právníka, administrátorského oprávnění, nastavení přístupů do různých modulů (klienti, spisy, záznamník, úkony a výdaje, fakturace, vytváření skupin atd...).
  • Přidělování různých úrovní přístupových oprávnění pro uživatele (zda má možnost zapisovat a editovat údaje, nebo pouze možnost zobrazení údajů bez jejich editace, viditelnost/neviditelnost konkrétních modulů pro uživatele atd...).
  • Volbu měny EURO nebo CZK pro výpočet odměny a její fakturaci.
  • Umožňuje tzv. skupinkování tj. vytváření skupin pro právníky s tímto oprávněním. V rámci skupiny pak lze nastavit, zda všichni její členové navzájem vidí své záznamy nebo nikoli. Nadřízeným právníkům toto umožňuje kontrolovat výkazy a záznamy podřízených právníků, měnit je a korigovat skutečný čas prostřednícím odečítaného času.
  • Poskytnout klientům přesný seznam provedených úkonů a čas jejich trvání.
  • Rychlou fakturaci evidovaných úkonů a výdajů klientovi. Nemusíte používat případný doplňující fakturační program pro advokáty.
  • Tisk výstupních sestav do souborů (Word, Excel, OpenOffice, PDF, Html).

Vaši klienti budou platit pohodlněji a rychleji

Faktura vystavená pro českého klienta obsahuje QR kód vytvořený systémem, který akceptuje česká bankovní asociace. Faktura vystavená pro slovenského klienta obsahuje QR kód vytvořený systémem PAY by square. Klienti tak budou moci platit Vaše faktury pohodlnější a rychleji pouhým naskenováním QR kódu z faktury. Například přes mobilní telefon.
Dopřejte svým klientům podrobné informace o poskytnutých právních službách, aby se jim faktury platili s „lehčím srdcem“. Zvolte si progresivní metodu evidence úkonů provedených vámi a vašimi pracovníky a začněte ji vést pomocí programu ZAK. Chcete-li náš produkt nejdříve vyzkoušet, využijte možnost bezplatné verze programu, kterou později stačí už jen zaregistrovat a získáte plnofunkční aplikaci.
Softvér ZAK je možné provozovat nikoli pouze v rámci operačního systému Windows, ale i v rámci operačního systému Linux.

Ukázky některých obrazovek Záznamníku pro advokátní kanceláře.
Podrobný popis produktu získáte stažením uživatelské příručky.Softvér pro advokáty - cena programu ZAKZaváděcí ceny !

  licence bez časového omezení
  cena (nejsme plátci DPH)
 BASIC verze (počet právníků = 1, počet PC = 1)
   300
 FULL verze (počet právníků = 1, počet PC = 1)
   500
 FULL verze (počet právníků = 3, počet PC = 3)
 1000
 FULL verze (počet právníků = 10, počet PC = 10)
 1600
 FULL verze (právníci bez omezení, počet PC = 10)
 2400

  licence s časovým omezením
  roční cena
 BASIC verze (počet právníků = 1, počet PC = 1)
   99
 FULL verze (počet právníků = 1, počet PC = 1)
 199
 FULL verze (počet právníků = 3, počet PC = 3)
 299
 FULL verze (počet právníků = 10, počet PC = 10)
 499
 FULL verze (právníci bez omezení, počet PC = 10)
 699
Licence s časovým omezením se uděluje na 1 rok. Následně se může každý rok prodlužovat její platnost po úhradě ročního licenčního poplatku.

 Za každé PC navíc (nad počet PC v dané verzi), na kterém se bude používat program, se připočte 90 €
 Při používaní prostřednictvím vzdálené pracovní plochy (RDP přístup) se připočte 150 €. Víceprávníkové verze mají RDP přístup automaticky.
BASIC licence obsahuje


Přehledné evidování úkonů právních služeb a souvisejících výdajů. Možnost zadání pouze jednoho uživatele/právníka. Bez fakturačního modulu. V sazbách klienta možné zadávat pouze sazby bez škálovatelnosti na počet hodin. V základní ceně možnost instalace na 1 PC (možnost rozšíření i na vícero PC).


FULL licence obsahuje


Fakturační modul navíc. Umožňuje vystavovat faktury pro jednotlivé klienty s výpočtem odměny podle údajů v záznamníku. V sazbách klienta je možné zadávat sazby se škálovatelností počtu hodin. Možnost zadat více uživatelů/právníků (počet záleží na typu verze). V základní ceně je možnost instalace na určitý počet PC (možnost rozšíření i na vícero PC).
Často kladené dotazy

Lze v softvéru provádět opravy fakturovaných hodin podřízených zaměstnanců?

Ano, je to možné. V programu lze vytvářet skupinky pracovníků s různými oprávněními.

Vytvoří se skupinka, kde nadřízený pracovník bude moci vidět záznamy zvolených podřízených (přiřazených pracovníků do jeho skupinky) a bude mít právo jejich záznamy měnit. Bude moci upravovat vykázané hodiny, tj. mazat je nebo v nich měnit např. vykázaný počet odpracovaných hodin, přičemž časové údaje se Vám neztratí.

Program eviduje skutečný čas, odečítaný čas (čas, který seškrtal nadřízený) a fakturovaný čas, který je rozdílem skutečného a odečítaného času.

Umožňuje program zadat různé hodinové sazby u partnera, advokáta, koncipienta a administrativních pracovníků?

Ano, s těmito kategoriemi program pracuje a pro každou kategorii umožňuje vložit jinou výši hodinové sazby.

Umožňuje program kombinovat měsíční paušál a hodinové sazby?

Ano, je to možné prostřednictvím kombinované sazby, kterou lze nastavit u klienta.