Jednoduché účetnictví

 pro malé a střední firmy. Efektivní pomocník pro živnostníky. Využijte možnosti vyzkoušení programu.
Společnost Kamar software.
CZ ►
SK
Ekonomický systém Kamar
Ukázka obrázků některých obrazovek programu Ekonomický systém Kamar.
Závazná objednávka programu Ekonomický systém Kamar.
Ekonomický systém Kamar.
Stažení instalačky programu Ekonomický systém.

Komplexní ekonomický systém, který svými službami pokrývá ekonomický chod střední nebo malé firmy účtující v soustavě jednoduchého účetnictví. Tento účel plní pomocí šestých modulů ze kterých se program skládá. Program je díky variabilnímu nastavení použitelný pro plátce i pro neplátce DPH. Může se používat pro jednotnou sazbu DPH nebo pro dvě pásma DPH. Můžete v něm evidovat několik firem najednou. Jedná se o uživatelsky nejpříjemnější software na trhu v této kategorii. Ovládání aplikace je jednoduché a intuitivní. Díky tomu se z programu Ekonomický systém Kamar stává ideální pomocník nejen pro každého účetního, ale také pro živnostníka a malého podnikatele, který si účetnictví zpracovává sám a tím si šetří náklady.

Ne každý malý podnikatel nebo živnostník, který si chce vést účetnictví sám v příslušném softwaru, to zpočátku se softwarem zcela zvládá. Jsme si toho vědomi a nechceme Vás v tom nechat sami. Proto Vám nabízíme také možnost školení programu Kamar.


Seznam a základní popis modulů

:

 • Modul - Vyšlé faktury


  Vystavování, evidence a tisk vyšlých faktur. Ostré faktury, vrubopisy, dobropisy a proforma faktury. Různé tiskové výstupy. Modul je propojen s modulem skladů (automatický výdej ze skladu) as modulem peněžního deníku (evidence úhrad) ale může fungovat i samostatně bez ostatních modulů. Možnost storien, tisk faktur do různých formátů souborů (Word, Excel, PDF, Open Office). Možnost slevy v konkrétní faktuře. Modul Vyšlé faktury plně pokryje všechny vaše úkony ohledně vystavování faktur a jejich evidence.

  Účetnictví Kamar

  generuje na fakturu pro čeké odběratele QR kód systémem, který akceptuje česká bankovní asociace. Při fakturaci slovenským odběratelům umisťuje na fakturu QR kód PAY by square (bez nutnosti poplatků za používání tohoto systému - což není samozřejmost u jiných programů).

 • Modul - Došlé faktury


  Jinými slovy, modul přijatých faktur od dodavatelů. Evidence došlých ostrých a proforma faktur, vrubopisů a dobropisů. Modul je propojen s modulem skladů (automatický příjem ze skladu) as modulem peněžního deníku (evidence úhrad) ale může fungovat i samostatně bez ostatních modulů.

 • Modul - Peněžní deník


  Základ jednoduchého účetnictví propojený s ostatními moduly (funguje i samostatně). Umožňuje automatické přečíslování dokladů podle data, rozbor za zvolené období, sestavu DPH, položkovou sestavu. Pokud máte i jiné moduly tak program záznamy do peněžního deníku pořizuje automaticky při zadávání jednotlivých dokladů (pokladna, banka, pohledávky, závazky a fakturace). Umožňuje evidenci více účtů.

 • Modul - Sklady


  Skladové hospodářství s možností evidence 100 skladů. Přepočet pořizovací ceny metodou váženého aritmetického průměru. Hromadný příjem a výdej, které jsou možné i na základě faktur (jednoduchým kliknutím myší se z faktury vytvoří kompletní příjem nebo výdej ze skladu). Rychlé inventury a vždy aktuální sklad. Všechny změny ve skladu vyřídíte na pár kliků.

 • Modul - Majetek


  Evidence dlouhodobého a krátkodobého majetku. Automatický roční odpis podle odpisových skupin (i zpětně za minulé roky). Umožňuje technické zhodnocení. Do modulu zaznamenáte odpisy i zhodnocení majetku, můžete využít hromadné tvorby účetních a daňových pohybů ke zvolenému datu.

 • Modul - Výkazy


  Výpočet údajů a tisk údajů pro výkazy použitelné a vyžadované při daňovém přiznání. Přiznání k dani z přidané hodnoty, kontrolní výkaz Dph (řádný, opravný a dodatečný), výkaz o příjmech a výdajích, majetku a závazcích. Export do XML s následným podáním přes stránku Finanční zprávy

 • Modul - Grafy


  Grafické zobrazování výsledků/výstupů výše popisovaných modulů a ostatních funkcí.

Účetnictví

 jeho vedení a zpracovávání už nebude pro Vás s naším programem strašákem. Nemusíte si jej dávat zpracovávat externě a tak ušetříte zajímavou část svých nákladů.

Program Kamar obsahuje uzávěrkové operace. Se zpracováním účetní uzávěrky, založením nového účetního roku Vám pomohou uzávěrkové operace, které automaticky provedou a založí v novém roce všechny bankovní účty a pokladny podle toho, jak byly nadefinovány (včetně názvů, zkratek a definic). Provedou a vytvoří se počáteční stavy peněžního deníku podle koncových stavů procházejícího roku. Do nového roku se přesunou (na požádání) všechny neuzavřené doklady z předchozího roku.

Chcete-li si náš produkt nejprve vyzkoušet, podívejte se  bezplatnou verzi programu, kterou později stačí už jen zaregistrovat a získáte plnofunkční aplikaci.
Ekonomický systém Kamar lze provozovat nejen pod operačním systémem Windows ale i pod operačním systémem Linux.

Ukázky některých obrazovek Ekonomického systému Kamar.
Podrobný popis produktu získáte stažením uživatelské příručky.

Cena softvéru Ekonomický systém

 Kamar:

  seznam modulů aplikace
  cena (nejsme plátci DPH)
 Modul Vyšlé faktury
  28
 Modul Došlé faktury
  15
 Modul Peněžní deník
  22
 Modul Sklady
  30
 Modul Majetek
  18
 Modul Výkazy
    9
 Modul Grafy
    0(bezplatně)
 Sumář cen za všechny moduly
122
 Při objednávce si můžete v libovolné kombinaci zvolit pouze ty moduly, které chcete používat.
 Uvedené ceny platí pro evidování jedné firmy na jednom počítači a jsou jednorázovou platbou.
 Neplatíte žádné prodlužovací poplatky za další rok nebo měsíc atd...
 Za každou firmu navíc se přičte 50% s původní ceny za verzi.
 Za každý počítač navíc, na kterém se bude používat program se přičte 15 €


Aktuální verze: 3.50  (historie změn mezi verzemi)