Vyberte si z nabídky našich programů, nebo si dejte „ušít“ software na míru. Využijte možnost stažení a vyzkoušení programů.
Společnost Kamar software.
CZ ►
SK

Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Ve společnosti Kamar software si vysoce vážíme Vaší důvěry, důvěry našich zákazníků, dodavatelů a jiných osob, které s námi komunikují, a důrazně dbáme na to, abychom respektovali Vaše soukromí a důvěrnost informací, které získáváme, včetně, mimo jiné, osobních údajů (tj. informací týkajících se identifikované nebo identifikovatelné osoby, tedy fyzické osoby).

Kamar software se zaručuje zacházet se získanými údaji od zákazníků a uživatelů důvěrně a chránit je před případným zneužitím. Společnost Kamar software dodržuje přísná bezpečnostní opatření na ochranu osobních údajů, aby nedošlo k neoprávněnému nebo náhodnému přístupu k těmto osobním údajům, jejich změně, zničení nebo ztrátě, neoprávněným přenosům, jakož ik jejich jinému neoprávněnému zpracování či zneužití. Společnost Kamar software vyžaduje dodržování stejně přísných opatření k zajištění bezpečnosti zpracování osobních údajů i od všech svých zprostředkovatelů, které využívá, a to na základě uzavřených smluv o zprostředkování zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 28 nařízení.

Osobní údaje

kupujícího zákazníka, jako je jméno, adresa, telefonní čísla, e-mail adresa a jiné údaje vyplňované v objednávkových formulářích budou výhradně sloužit ke zpracování příslušné objednávky, realizaci dodávky, zúčtování odpovídajících plateb ak nezbytné komunikaci se zákazníkem. Kupující zákazník se tímto zavazuje uvádět přesné a pravdivé informace.

V rámci uzavření a plnění zákaznické nebo dodavatelské smlouvy nebo požadavku je důležité, abychom dokázali správně identifikovat osoby, se kterými máme komunikovat, které mají různá oprávnění a jsou autorizovány udělovat pokyny a přijímat informace při plnění smlouvy nebo jiné související informace. Tyto osoby mohou být zaměstnanci Vaší společnosti nebo pracovníky jejích dodavatelů. Občas (pokud to vyžaduje charakter jimi u nás zakoupeného produktu) můžeme těmto osobám poskytovat i informace o jiných podobných zboží a službách společnosti Kamar software, nejčastěji v souvislosti s inovacemi našich služeb a softwarových produktů. O těchto osobách zpracováváme pouze nezbytné identifikační informace – jméno, příjmení, telefonní číslo, adresa elektronické pošty na pracoviště a identifikační údaje zaměstnavatele.

Osobní údaje kupujícího nebudou předávány, propůjčovány či jinak poskytovány třetí straně, s výjimkou společností zajišťujících dodávku zboží, i to jen údaje, které jsou nezbytné pro úspěšné uskutečnění konkrétní dodávky. Prodávající nepoužije osobní údaje pro komerční nabídku nesouvisející s elektronickým obchodem na serveru www.kamar.cz bez souhlasu vlastníků těchto údajů.

Objednáním zboží

prostřednictvím elektronického obchodu www.kamar.cz kupující souhlasí se shromažďováním, zpracováváním a používáním informací podle dříve zmíněných pravidel a dává souhlas ke shromažďování osobních údajů za výše uvedených podmínek a v souladu se zákonem č.j. č. 18/2018 Z. z o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Průběžně sledujeme legislativu platnou v oblasti ochrany osobních údajů, ale i související doporučení, trendy a technologické inovace v této oblasti. Dbáme na soulad naší ochrany osobních údajů s platnými zákonnými předpisy.

Pokud dojde k převodu vlastnictví společnosti Kamar software na jinou osobu či společnost, všechna získaná data přejdou do užívání novému vlastníkovi za dodržení tohoto Prohlášení.

Společnost Kamar software je oprávněna kdykoli změnit tato pravidla, uživatel by si měl jejich aktuálnost pravidelně kontrolovat. Používání stránky podléhá pravidlům ochrany osobních údajů při každém jejím použití.