Softvér evidence vykonané práce

poskytne Vám a Vašim zákazníkům podrobný přehled o vaší činnosti. Vypočítá odměnu za odvedenou práci a jiné ...
Společnost Kamar software.
CZ ►
SK
Evidence vykonané práce
Ukázka některých obrazovek programu Evidence vykonané práce.
Závazná objednávka programu Evidence vykonané práce.
softvér Evidence vykonané práce.
Evidence vykonané práce.

Pokud doručujete svým zákazníkům nebo obchodním partnerům faktury a chcete vědět co všechno jim máte fakturovat, respektive chcete aby Vaši obchodní partneři měli podrobný přehled toho za co platí, tak softwarový produkt Evidence vykonané práce je pro Vás vhodným řešením. Obsahuje totiž možnost vytištění pracovního listu, který můžete přiložit k Vámi vystavené faktuře.

Sami to známe velmi dobře, jste ponořeni do práce a někdy i zapomenete co všechno jste udělali a co všechno máte dát do vystavené faktury. V programu můžete přírůstkově detailně zaznamenávat všechny postupně provedené práce. Získáte tak ideální podklad pro fakturaci a Váš odběratel podrobné informace o tom, za co platí. Je psychologicky dokázáno, že když zákazník podrobně vidí co kdo pro něj udělal, násobně se zvyšuje jeho ochota za odvedenou práci zaplatit.
A pokud ještě nemáte program na vystavování faktur můžete použít i náš fakturační program Ekonomický systém Kamar.

Jste větší firma se zaměstnanci? Evidencí provedených činností můžete v tomto programu sledovat výkon zaměstnance a na základě těchto údajů vytvořit tiskovou sestavu ve které budete mít podrobné podklady pro vyplácení odměn pracovníkům za odvedený výkon. Můžete navzájem porovnávat výkon více pracovníků ve formě grafu. Program vám umožní sledovat i vynaložené náklady na vaše odběratele.

Program dále umožňuje:
  • Evidenci pracovních listů

  • Tisk pracovních listů,
  • Evidenci provedených činností

  • Výpočet a tiskovou sestavu nákladů na práci provedenou pro vaše odběratele
  • Výpočet a tiskovou sestavu odměn pro zaměstnance za vykonanou práci
  • Evidování Vašich obchodních partnerů
  • Evidování zaměstnanců
  • Možnost tisku výstupních sestav do souboru (Word, Excel, OpenOffice, PDF, Html)

Poskytněte svým obchodním partnerům podrobné informace o poskytnutých službách nebo zbožích aby se jim faktury platily s "lehčím srdcem" a mějte podrobný přehled o nákladech na práci vykonanou pro vaše odběratele. Zvolte si progresivní metodu evidence práce provedené vašimi pracovníky a začněte ji vést pomocí výpočetní techniky. Chcete-li si náš produkt nejprve vyzkoušet, využijte možnost bezplatné verze programu, kterou později stačí už jen zaregistrovat a získáte plnofunkční aplikaci.
Evidenci vykonané práce lze provozovat nejen pod operačním systémem Windows ale i pod operačním systémem Linux.

Ukázky některých obrazovek Evidence vykonané práce.
Podrobný popis produktu získáte stažením uživatelské příručky. Cena programu (nejsme plátci DPH)
 49
 Uvedená cena platí pro evidování jedné firmy na jednom počítači a jde o jednorázovou platbu.
 Neplatíte žádné prodlužovací poplatky za další rok nebo měsíc atd.
 Za každou firmu navíc se připočte 50% s původní ceny za verzi.
 Za každý počítač navíc, na kterém se bude používat program se přičte 20 €


Aktuální verze: 2.30  (historie změn mezi verzemi)