Představujeme vám oblíbený program Kniha jízd s možností samogenerování. Rychlé vytvoření knihy jízd, cestovních příkazů a jiné funkce.
Společnost Kamar software.
CZ ►
SK

Kniha jízd

- Speedy
Galerie obrázků některých obrazovek programu Speedy.
Závazná objednávka programu Kniha jízd - Speedy.
Kniha jízd
Stažení instalace pro program Kniha jízd - Speedy.

Pokud používáte vozidlo a vedete si evidenci knihy jízd, tak elektronická Kniha jízd - Speedy je pro Vás ideálním řešením. Kniha jízd – Speedy umožňuje bezproblémové a rychlé zpracovávání knihy jízd a evidence vozidel. Už nebudete muset zdlouhavě vyplňovat cestovní příkaz. Program poskytuje široké spektrum výstupních sestav. Dokáže zpracovat všechny způsoby používání vozidla. Je vhodný pro firemní/služební vozidlo i pro soukromé vozidlo používané pro firemní účely. Kromě řady jiných funkcí obsahuje i možnost samogenerování jízd – zbavíte se tak otravného vypisování jízd. Stačí, když jednou za měsíc nebo za jiné libovolné časové období spustíte program. Program si sám náhodně vytvoří jízdy dle Vašich požadovaných parametrů. Vy už jen vytisknete tiskovou sestavu kterou vydokladujete oprávněnost použití vozidla a výdajů na PHL.


Elektronická kniha jízd

 Speedy dále umožňuje:
 • Možnost vytvořit knihu jízd a cestovní příkazy i zpětně za minulé roky. Samogenerování knihy jízd zohledňuje místo čerpání PHL.
 • Synchronizaci cen PHL, sazeb stravného a náhrad za 1 km s aktuálními údaji na internetu. Zbavíte se tak nutnosti sledování aktuálních sazeb a cen PHL a jejich manuálního zadávání. Máte jistotu, že pracujete s aktuálními hodnotami dat.
 • Daňově uznatelné tiskové sestavy knihy jízd s variabilní možností zvolení tištěného období a jiné tiskové sestavy.
 • Automatické zjišťování počtu kilometrů. Nezjišťuje se přímá vzdušná vzdálenost, ale reálná vzdálenost ujetá po stávajících silničních komunikacích.
 • Hromadné automatické vyplňování číselníku potenciálních cílů jízd ze seznamu největších měst ČR a SR umožní rychlé úvodní nahození údajů a používání programu.
 • Sledování provozu vozidla. Získáte podrobný přehled jednotlivých nákladů na provoz vozidla. Výpočet nadspotřeby/úspory. Kniha jízd dopočítá stav tachometru a také připomene technickou a emisní kontrolu, stejně jako blížící se termín školení řidičů.
 • Evidenci neomezeného počtu vozidel a libovolného počtu firem. Rozlišení jízd služební/soukromá, možnost změny řidiče.
 • Evidenci a tisk cestovních příkazů a také vyúčtování pracovních cest.
 • Poskytování informace o aktuálním množství PHL v nádrži jednotlivých vozidel za zvolené datum a čas a také po každé provedené jízdě.
 • Evidování jednotlivých čerpání PHL a jejich třídění do sestav za zvolené období. Načtení seznamu čerpání PHL z palivové karty (OMV, SHELL, Slovnaft, CCS, hromadný manuální seznam tankování). Umožňuje také klasické postupné manuální zadávání po jednom čerpání.
 • Zpětné hromadné vytvoření cestovních příkazů z již evidovaných jízd a naopak (hromadné vytvoření jízd z dopředu evidovaných cestovních příkazů).
 • Tuzemské cestovní příkazy a také zahraniční cestovní příkazy s automatickým vyúčtováním cestovních náhrad.

Software Speedy rozsahem své funkcionality

plně pokrývá potřeby evidence vozidel. Při tvorbě programu jsme kladli důraz na uživatelskou přívětivost a intuitivní ovládání. Podle uživatelských ohlasů byla tato snaha úspěšná. S programem Speedy se stal uživatelsky oblíbený program, který řeší administrativní požadavky na evidenci vozidel. Jeho ovládání a používání rychle zvládnou i méně zkušení uživatelé. Aplikace knihy jízd Speedy obsahuje během svého chodu rozsáhlé podpůrné informace díky nimž agendu evidence vozidel bez problémů zvládne i začátečník. Poskytujeme také možnost zaškolení programu.

 • Kromě samogenerování jízd je samozřejmě umožněna i manuální evidence jízd motorového vozidla.
 • Každou jízdu můžete libovolně zpětně měnit, mazat, přesouvat do jiného dne. Případně můžete dodatečně vkládat novou jízdu mezi již existující jízdy.
 • Zamykání a odemykání jízd.
  Ukázka zobrazení jízdy na mapě.
 • Grafické zobrazení jízdy na mapě.
 • Možnost uložení výstupních sestav do souboru (Word, Excel, OpenOffice, PDF, Html).
 • Zadávání motohodin pro evidenci pracovního stroje.
 • Plná podpora evidence elektromobilů.
 • Sledování auta (aut) s napojením na gps záznamník. Monitoring vozidla.
 • Napojení na GPS záznamník a tvorbu jízd na základě údajů získaných satelitním sledováním vozidla. Přičemž GPS záznamník není povinen, program pracuje plnohodnotně i bez něj.
 • Možnost optimalizace stravného i na již existujících jízdách, kde se automaticky pozmění čas jízd. Samozřejmě změna nastane jen tehdy, když budete chtít čas změnit. Čas jízd se pozmění tak, aby v daném jízdním dni vznikl nárok na stravné (volba různých úrovní výše stravného).
 • Možnost přenášet data mezi vzdálenými pracovišti (centrála, pobočky, střediska, obchodní zástupci, atd...).

Pro živnostníky, drobné podnikatele a pro firmy obecně

Ale i pro zaměstnance, kteří potřebují vydokladovat použití vozidla pro zaměstnavatele. Kniha jízd umožňuje uplatňovat co nejvyšší výdaje spojené s provozem vozidla. Pokud si nevedete knihu jízd nemůžete uplatnit 100% nákladů z čerpání pohonných hmot, ale jen 80% nákladů. Při jejím vedení lze uplatnit 100% nákladů z nakoupených pohonných hmot. Možnost uplatňovat si 100% nákladů z čerpání pohonných hmot je největším benefitem elektronické knihy jízd. Účelem knihy jízd je prokázat, že auto se skutečně používá k dosažení, udržení a zajištění příjmu.


Kniha jízd - Speedy je zpracována dle platné legislativy

Program Kniha jízd - Speedy je vytvořen dle aktuálních zákonů. Žádný uživatel neměl problém s údaji a tiskovými výstupy programu při daňové kontrole.

Pomocí programu Speedy

skončíte s vypisováním papírových evidenčních bloků jízd motorových vozidel. Už nemusíte vypisovat cestovní příkaz ručně. Papírovou knihu jízd přenechejte minulosti. Rozhodujete-li se jak vést knihu jízd, zvolte si progresivní metodu evidence knihy jízd a začněte ji vést elektronicky. Před zakoupením programu Vám nabízíme možnost projít si zkušební verzi elektronické knihy jízd. Stáhněte si bezplatnou verzi , kterou později stačí už jen zaregistrovat a získáte plnofunkční aplikaci.

Softvér Speedy lze provozovat nejen pod operačním systémem Windows ale i pod operačním systémem Linux. Pokud si evidenci jízd a cestovní náklady nechcete vést samy a nejraději byste to svěřili někomu jinému, můžete využít naši podpůrnou službu. Vytvoříme za vás knihu jízd nebo cestovní příkazy spolu s vyúčtováními cestovních nákladů.

Podívejte se foto/video galerii některých obrazovek a funkcí programu.
Podrobný popis produktu získáte stažením uživatelské příručky.

(video prezentace samogenerování jízd)Cena programu

kniha jízd:

  typ verze
  cena (nejsme plátci DPH)
 verze s možností evidování 1 auta
 19
 verze s možností evidování 3 aut
 31
 verze bez omezení evidování aut
 44
 Uvedené ceny platí pro evidování jedné firmy na jednom počítači.
 Za každou firmu navíc se přičte 50% s původní ceny za verzi.
 Za každý počítač navíc, na kterém se bude používat program se přičte 11 €
 Při používání přes vzdálenou pracovní plochu (RDP přístup) se přičte 99 €
Často kladené dotazy

Když si zakoupím knihu jízd v nižší konfiguraci lze ji později rozšířit?

Ano, je to možné. Při rozšíření neplatíte celou cenu za požadovaný rozsah licence, ale pouze cenový rozdíl mezi tím co chcete a tím co již máte.

Příklad:
V minulosti jste si zakoupili verzi pro maximálně 3 vozidla (31 €). Nyní však již potřebujete verzi bez omezení počtu vozidel (44 €). Při rozšíření konfigurace neplatíte částku 44 € ale pouze rozdíl cen 44 - 31, čili částku 13 €.

Mohu používat program na více počítačích?

Ano, můžete. Doporučujeme v objednávce předem uvést na kolika PC chcete program používat. Povolený počet PC lze rozšířit i dodatečně, ale jde už o administrativní úkon navíc.

Je možné v programu zpracovávat více firem?

Ano, je to možné. V programu se elegantně přepínáte mezi jednotlivými firmami. Doporučujeme již v objednávce předem uvést kolik firem chcete v programu zpracovávat. Rozšíření počtu evidovaných firem však lze provést i dodatečně.

Jsou výstupy z tohoto softvéru daňově uznatelné?

Plně uznatelné. Žádný uživatel neměl problém.