Vyberte si z ponuky našich programov, alebo si dajte "ušiť" softvér na mieru. Využite možnosť stiahnutia a vyskúšania programov.
Spoločnosť Kamar software.

Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Kamar software sa zaručuje zaobchádzať so získanými údajmi od zákazníkov a užívateľov dôverne a chrániť ich pred prípadným zneužitím.

Osobné údaje

kupujúceho zákazníka, ako je meno, adresa, telefónne čísla, e-mail adresa a iné údaje vyplňované v objednávkových formulároch budú výhradne slúžiť na spracovanie príslušnej objednávky, realizáciu dodávky, zúčtovania zodpovedajúcich platieb a k nevyhnutnej komunikácii so zákazníkom. Kupujúci zákazník sa týmto zaväzuje uvádzať presné a pravdivé informácie.

Osobné údaje kupujúceho nebudú predávané, prepožičiavané, či inak poskytované tretej strane, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich dodávku tovaru, aj to len údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie konkrétnej dodávky. Predávajúci nepoužije osobné údaje pre komerčnú ponuku nesúvisiacu s elektronickým obchodom na servery www.kamar.sk bez súhlasu vlastníkov týchto údajov.

Objednaním tovaru

prostredníctvom elektronického obchodu www.kamar.sk kupujúci súhlasí so zhromažďovaním, spracovávaním a používaním informácií podľa skôr zmienených pravidiel a dáva súhlas na zhromažďovanie osobných údajov za vyššie uvedených podmienok a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Pokiaľ dôjde k prevodu vlastníctva spoločnosti Kamar software na inú osobu či spoločnosť, všetky získané dáta prejdú do užívania novému vlastníkovi za dodržania tohto Prehlásenia.

Spoločnosť Kamar software je oprávnená kedykoľvek zmeniť tieto pravidlá, užívateľ by si mal ich aktuálnosť pravidelne kontrolovať. Používanie stránky podlieha pravidlám ochrany osobných údajov pri každom jej použití.