Vystavte cestovní příkaz v programu Speedy a získáte automatické vypočítání cestovních náhrad a sadu užitečných podpůrných funkcí.
Společnost Kamar software.
CZ ►
SK

Cestovní příkaz

Ukázky obrazovek modulu Cestovní příkaz.
Závazná objednávka programu.
Cestovní příkaz.
Cestovní příkazy.

Hlavní částí programu Kniha jízd Speedy je modul cestovní příkaz. Funkce cestovní příkaz umožňuje vyplnění, editování a tisk cestovního příkazu a vyúčtování náhrad cestovního příkazu se všemi náležitostmi dle platného zákona o cestovních náhradách. Nové zákonem stanovené sazby cestovních náhrad umožňuje program automaticky aktualizovat přímo z internetu bez nutnosti jejich manuálního zadávání do programu. Nemusíte se zdržovat hledáním zda existuje nová sazba a jaká je její výše. Zároveň je v programu ponechána možnost tyto údaje zadat nebo editovat i manuálně.

Pro výpočet stravného a cestovních náhrad obsahuje program kompletní historický vývoj sazeb stravného a sazeb cestovních náhrad. Při vyúčtování pracovní cesty zpětně do minulosti se automaticky použijí sazby platné pro dané datum z minulosti což umožňuje zadávat/vytvářet cestovní příkaz i zpětně za minulé roky několik let dozadu.


(video prezentace vystavení cestovního příkazu)
Cestovní příkaz a vyúčtování pracovní cesty

Automatické počítání cestovních náhrad v cestovním příkazu nejen pro tuzemské cestovní příkazy ale také pro zahraniční cestovní příkazy. Software přitom zohledňuje platnou legislativu pro uživatele z Česka a ze Slovenska. Všechny údaje zaevidované v našem programu můžete libovolně zpětně upravit a znovu vytisknout nebo uložit do souboru. Při změně sazeb stravného nebo cestovních náhrad se automaticky provede přepočet náhrad v cestách, kterých se změna týká.
Vzhledem k tomu, že proces ručního zadávání cestovního příkazu obsahuje nutnost vyplňování více políček, což je pro každého uživatele časově zdlouhavé, program vychází uživateli vstříc. Obsahuje možnost duplikování již existujícího cestovního příkazu. Výrazně tak urychluje tvorbu dalšího nového cestovního příkazu. Postup při vyplňování cestovního příkazu je shodný s vyplňováním běžného papírového formuláře. Elektronická forma vyplňování v našem programu spolu s automatickým vyplňováním tento proces výrazně časově zkracuje.Funkcionalita cestovního příkazu

obsahuje i možnost tisku prázdných tiskopisů (pro případ potřeby manuálního vyplňování):

  tiskopis pro cestovní příkazy
  tiskopis vyúčtování cestovních náhrad
Pokud ještě nemáte nainstalovaný software pro prohlížení pdf dokumentů můžete si jej stáhnout.


Modul cestovního příkazu dále umožňuje

:
 • Přímé propojení na modul kniha jízd. To umožňuje hromadnou tvorbu cestovních příkazů ze stávajících záznamů v knize jízd. Případně naopak vytvořit knihu jízd z evidovaných cestovních příkazů.
 • Hromadný tisk cestovního příkazu, což umožňuje vytvořit i vícedenní nebo vícetrasový cestovní příkaz. Bez omezení počtu tras nebo dní.
 • Vytištěný cestovní příkaz má stejný vzhled jako originální formulář běžně používaný v praxi. Obsahuje všechny zákonem požadované informace.
 • Možnost tisku prázdného tiskopisu.
 • Možnost tisku do souboru (Word, Excel, OpenOffice, PDF, Html).
 • Plnou podporu pro použití elektromobilu.
 • Vzhledem k automatickému vytváření cestovního příkazu z již existujících jízd lze použít funkci samogenerování jízd, i zpětně za minulé roky.
 • Automatické zjišťování počtu kilometrů a jízdního času mezi místem startu a cíle. Nezjišťuje se přímá vzdušná vzdálenost, ale reálná vzdálenost ujetá po stávajících silničních komunikacích.
 • V plné verzi můžete evidovat neomezené množství vozidel a libovolný počet firem.
 • Všechny tiskové sestavy jsou daňově uznatelné.
 • Program má dlouhou tradici a je plně ověřený časem a množstvím uživatelů. Legislativní aktualizace jsou samozřejmostí a navíc jsou bezplatné.
 • Intuitivní instalace a následné snadné používání které zvládne i méně zdatný uživatel.

Chcete-li si náš program nejprve vyzkoušet

, můžete nejprve začít se zkušební verzí. Stáhněte si  bezplatnou verzi programu Speedy, kterou později stačí už jen zaregistrovat. Data zapsaná ve zkušební verzi se registrací neztratí a zůstávají v platnosti. Případně naopak je lze smazat a v plně funkční verzi můžete pokračovat bez zkušebních údajů.
Program Kniha jízd – Speedy, který obsahuje modul cestovního příkazu lze provozovat nejen pod operačním systémem Windows ale i pod operačním systémem Linux.

Foto/video ukázky některých obrazovek a funkcí programu.
Podrobný popis produktu získáte stažením uživatelské příručky. Pro podrobné seznámení se s programem můžete využít i doplňkové školení programu.


Cena programu

:

  typ verze
  cena (nejsme plátci DPH)
 verze s možností evidování 1 auta
 19
 verze s možností evidování 3 aut
 31
 verze bez omezení evidování aut
 44
 Uvedené ceny platí pro evidování jedné firmy na jednom počítači.
 Za každou firmu navíc se přičte 50% s původní ceny za verzi.
 Za každý počítač navíc, na kterém se bude používat program se přičte 11 €


Závazná objednávka programu Kniha jízd - Speedy.


Výraz, pojem - cestovní příkaz, co to vlastně je

Cestovní příkaz (dále jen CP) je doklad kterým se prokazuje provedení pracovní cesty. Příkaz na služební cestu (neboli CP) se vypisuje před začátkem pracovní cesty. Pracovní cesta se definuje jako vyslání zaměstnance (nebo OSVČ vysílá "sám sebe") na služební cestu mimo jeho obvyklé místo práce. Na základě cestovního příkazu má zaměstnanec (nebo OSVČ) právo na stravné a další cestovní náhrady. CP slouží také jako doklad o tom, kde se zaměstnanec v pracovní době nacházel. Například pro účel řešení pracovního úrazu. Zda se jeho pracovní doba kryje s časem úrazu, pokud se zaměstnanec nenacházel na běžném pracovišti.
Vyúčtování pracovní cesty je pracovník povinen předložit zaměstnavateli po skončení pracovní cesty do 10 pracovních dnů. Forma cestovního příkazu není striktně dána. Výše stravného se určí podle času stráveného na pracovní cestě. Aktuální sazby stravného (diety) pro tuzemské služební cesty v roce 2024 (pokud pracovní cesta v tuzemsku trvá jeden kalendářní den) platné od 1.1.2024 jsou:

 • Od 5 do 12 hodin - stravné má hodnotu 139 Kč.
 • Nad 12 do 18 hodin - stravné má hodnotu 211 Kč.
 • Nad 18 hodin - stravné má hodnotu 331 Kč.

Příklad cestovního příkazu a vyúčtování náhrad za stravné

Zaměstnanec vycestoval na pracovní cestu z Prahy do Brna. Z Prahy vycestoval v pondělí ve 14:00 hodin. Zpátky se vrátil ve středu ve 13:30 hodin. Nárok zaměstnance na stravné:

 • V pondělí byl na pracovní cestě od 14:00 do 24:00 což je 10 hodin a to představuje nárok na stravné ve výši 139 Kč.
 • V úterý byl na pracovní cestě celých 24 hodin, což představuje nárok na stravné ve výši 331 Kč.
 • Ve středu byl na pracovní cestě do 13:30 což představuje nárok na stravné ve výši 211 Kč.
Cestovní příkazy.
Zaměstnanci patří za celou pracovní cestu stravné ve výši 681 Kč (139 + 331 + 211).


Při vystavení CP se v něm uvádí:
 • Jméno, příjmení a adresu trvalého bydliště pracovníka vyslaného na pracovní cestu.
 • Informace ohledně pracovní cesty. Místo a čas zahájení pracovní cesty, místa jednání, účel cesty, místo a čas skončení pracovní cesty.
 • Dopravní prostředky které byly použity na pracovní cestu.
 • Poskytnuté zálohy na pracovní cestu, jejich výše zálohy a datum poskytnutí zálohy.
 • Souhlas pracovníka s vysláním na pracovní cestu - podpis pracovníka.

Stávající náhrady u tuzemské a zahraniční pracovní cestě platné v roce 2024

Při tuzemské pracovní cestě existuje nárok na


 • Náhradu prokázaných cestovních výdajů.
 • Náhradu prokázaných výdajů za ubytování.
 • Náhradu prokázaných potřebných vedlejších výdajů.
 • Náhradu prokázaných cestovních výdajů za cesty k návštěvě rodiny.
 • Stravné.

Navíc patří zaměstnanci při zahraniční pracovní cestě i


 • Náhrada prokázaných výdajů za pojištění nezbytných léčebných výloh v zahraničí.
 • Náhrada prokázaných výdajů za povinné očkování a za doporučené očkování.

Podle ministerstva práce a sociálních věcí může pracovníkovi zaměstnavatel poskytnout při zahraniční pracovní cestě kapesné v korunách nebo v cizí měně. Až do výše 40% stravného poskytnutého pracovníkovi na zahraniční pracovní cestě. Kapesné, na rozdíl od ostatních náhrad, není povinná cestovní náhrada. Kapesné poskytnuté pracovníkovi je však zdanitelným příjmem zaměstnance, což znamená, že o částku poskytnutého kapesného se pracovníkovi zvyšuje hrubá mzda. To má dopad na výpočet odvodů do zdravotní pojišťovny, Sociální pojišťovny a také dopad na výpočet daně ze mzdy pracovníka.

Povinné náhrady za pracovní cesty

, které jsou do limitu stanoveného zákonem o dani z příjmů (tedy výše zmíněné náhrady kromě kapesného do výše 40%), nepředstavují pro pracovníka zdanitelný příjem.

Často kladené dotazy

Je v cestovním příkazu zajištěn automatický výpočet i zahraničních cestovních náhrad?

Ano. Softvér automaticky sám přepočítá i zahraniční stravné platné pro různé země. Vyúčtování pracovní cesty proběhne automaticky.

Nemusíte zjišťovat jaká výše náhrad aktuálně platí pro danou zemi, to vše zajistí softvér.

Program je určen pouze pro firmy nebo i pro zaměstnance?

Je určen také pro firmy ale i pro zaměstnance, kteří potřebují zdokumentovat provedení služební cesty a požádat tak o proplacení cestovních nákladů a diet.

Je vhodný pro obě skupiny uživatelů.

Musím sledovat změnu cestovních sazeb nebo to zajišťuje softvér?

Nemusíte se už o to víc starat. Náš softvér si dokáže aktualizovat každou legislativní změnu sazeb a také vás o změně sazeb informuje. Ať už jde o sazbu stravného, statistické ceny za PHL nebo o částku amortizační náhrady za každý ujetý km.

Uvedená cena se platí zvlášť za knihu jízd a zvlášť za cestovní příkazy?

Platí se pouze jednou. Uvedená cena je za program Speedy jako celek. Softvér Speedy v sobě obsahuje cestovní příkazy a také knihu jízd.

Vycházíme tak vstříc zákazníkům, kteří získají dvě věci za jednu cenu.