Vystavte cestovný príkaz

v programe Speedy v module cestovný príkaz a získate automatické vypočítanie cestovných náhrad.
Spoločnosť Kamar software.

Predaj softvéru.Predaj softvéru
Cestovný príkaz.
Ukážky obrazoviek modulu Cestovný príkaz.
Záväzná objednávka modulom Cestovný príkaz.
Modul knihy jázd Speedy - cestovný príkaz.
Cestovné príkazy.

Hlavnou časťou programu Kniha jázd - Speedy je modul cestovný príkaz. Funkcia cestovný príkaz umožňuje vyplnenie, editovanie a tlač cestovného príkazu a vyúčtovanie náhrad cestovného príkazu so všetkými náležitosťami podľa platného zákona o cestovných náhradách.
Nové zákonom stanované sadzby cestovných náhrad umožňuje program automaticky aktualizovať priamo z internetu bez nutnosti ich manuálneho zadávania do programu (nemusíte sa zdržovať hľadaním či existuje nová sadzba a aká je jej výška) a zároveň je v programe ponechaná možnosť tieto údaje zadať alebo editovať aj manuálne.
Pre výpočet stravného a cestovných náhrad obsahuje program kompletný historický vývoj sadzieb stravného a sadzieb cestovných náhrad. Pri vyúčtovaní pracovnej cesty spätne do minulosti sa automaticky použijú sadzby platné pre daný dátum z minulosti čo umožňuje zadávať/vytvárať cestovný príkaz aj spätne za minulé roky niekoľko rokov dozadu.

Modul cestovný príkaz obsahuje aj možnosť tlačenia prázdnych tlačív:

 tlačivo cestovný príkaz
 tlačivo vyúčtovanie cestovných náhrad
Ak ešte nemáte nainštalovaný softvér na prezeranie pdf dokumentov môžete si ho stiahnuť.

Cestovný príkaz a vyúčtovanie pracovnej cesty zaevidované v našom programe môžete ľubovolne spätne upraviť a znovu vytlačiť. Pri dodatočnej zmene sadzieb stravného alebo cestovných náhrad sa automaticky prevedie prepočet náhrad v cestách, ktorých sa zmena týka. Vzhľadom na to, že proces ručného zadávania cestovného príkazu obsahuje nutnosť vyplňovania viacerých políčok čo je pre každého užívateľa časovo zdĺhavé, modul cestovný príkaz vychádza užívateľovi v ústrety a obsahuje možnosť duplikovania už existujúceho cestovného príkazu, čo výrazne urýchľuje tvorbu ďalšieho cestovného príkazu. Postup pri vyplňovaní modulu cestovný príkaz je zhodný s vyplňovaním bežného papierového formulára avšak elektronická forma vyplňovania v našom programe spolu s automatickým vyplňovaním tento proces výrazne časovo skracuje.

Modul cestovný príkaz

 ďalej umožňuje:
 • Priame prepojenie na modul kniha jázd čo umožňuje hromadnú tvorbu cestovných príkazov z existujúcich záznamov v knihe jázd alebo naopak vytvoriť knihu jázd z evidovaných cestovných príkazov.
 • Hromadnú tlač cestovného príkazu, čo umožňuje vytvoriť aj viacdenný alebo viactrasový cestovný príkaz (bez obmedzenia počtu trás alebo dní).
 • Automatické počítanie cestovných náhrad v cestovnom príkaze.
 • Vytlačený cestovný príkaz má rovnaký vzhľad ako originálne tlačivo bežne používane v praxi.
 • Možnosť tlače prázdneho tlačiva.
 • Možnosť tlače do súboru (Word, Excel, OpenOffice, PDF, Html)
 • Plnú podporu pre použitie elektromobilu.
 • Vzhľadom na automatické vytváranie cestovného príkazu z už existujúcich jázd je možné aj pre cestovný príkaz použiť funkciu samogenerovania. Aj spätne za minulé roky.
 • Automatické zisťovanie počtu kilometrov medzi miestom štartu a cieľa. Nezisťuje sa priama vzdušná vzdialenosť ale reálna vzdialenosť prejdená po existujúcich cestných komunikáciách.
 • V plnej verzii môžete evidovať neobmedzené množstvo vozidiel a ľubovoľný počet firiem.
 • Tlač daňovo uznateľných tlačových zostáv.
 • Program má dlhú tradíciu a je plne overený časom a množstvom užívateľov pričom sú zabezpečené legislatívne aktualizácie, ktoré sú naviac bezplatné.
 • Intuitívna inštalácia a následné jednoduché používanie ktoré zvládne aj menej zdatný užívateľ.

Ak si chcete náš program najskôr vyskúšať, pozrite si bezplatnú verziu programu, ktorú neskôr stačí už iba zaregistrovať. Dáta zapísané v skúšobnej verzii sa registráciou nestratia a zostávajú v platnosti prípadne naopak je ich možné zmazať a v plnofunkčnej verzii môžete pokračovať bez skúšobných údajov.
Program Kniha jázd – Speedy, ktorý obsahuje modul cestovný príkaz je možné prevádzkovať nielen pod operačným systémom Windows ale aj pod operačným systémom Linux.

Ukážky niektorých obrazoviek programu.
Podrobný popis produktu získate stiahnutím užívateľskej príručky.

(video prezentácia funkcie samogenerovania)Cestovný príkaz (cena programu)

:

 typ verzie
 cena (nie sme platcami DPH)
 verzia s možnosťou evidovania 1 auta
 19,00 EUR
 verzia s možnosťou evidovania 3 áut
 31,00 EUR
 verzia bez obmedzenia evidovania áut
 44,00 EUR
 Uvedené ceny platia na evidovanie jednej firmy na jednom počítači.
 Za každú firmu naviac sa pripočíta 50% s pôvodnej ceny za verziu.
 Za každý počítač naviac, na ktorom sa bude používať program sa pripočíta 11 EUR

(zákazníkom z Českej republiky bude fakturovaná suma v Kč cez výhradného partnera dvcomputer s.r.o.)Záväzná objednávka programu Kniha jázd - Speedy.
Email: Kamar(zavinac)kamar.sk.
Kamar(zavinac)kamar.sk.