Cestovný príkaz
Ukážky obrazoviek modulu Cestovný príkaz.
Záväzná objednávka programu.
Cestovný príkaz.
Cestovné príkazy.

Hlavnou časťou programu Kniha jázd - Speedy je modul cestovný príkaz. Funkcia cestovný príkaz umožňuje vyplnenie, editovanie a tlač cestovného príkazu a vyúčtovanie náhrad cestovného príkazu so všetkými náležitosťami podľa platného zákona o cestovných náhradách.
Nové zákonom stanované sadzby cestovných náhrad umožňuje program automaticky aktualizovať priamo z internetu bez nutnosti ich manuálneho zadávania do programu (nemusíte sa zdržovať hľadaním či existuje nová sadzba a aká je jej výška) a zároveň je v programe ponechaná možnosť tieto údaje zadať alebo editovať aj manuálne.
Pre výpočet stravného a cestovných náhrad obsahuje program kompletný historický vývoj sadzieb stravného a sadzieb cestovných náhrad. Pri vyúčtovaní pracovnej cesty spätne do minulosti sa automaticky použijú sadzby platné pre daný dátum z minulosti čo umožňuje zadávať/vytvárať cestovný príkaz aj spätne za minulé roky niekoľko rokov dozadu.


Cestovný príkaz a vyúčtovanie

 pracovnej cesty zaevidované v našom programe môžete ľubovolne spätne upraviť a znovu vytlačiť alebo uložiť do súboru. Pri dodatočnej zmene sadzieb stravného alebo cestovných náhrad sa automaticky prevedie prepočet náhrad v cestách, ktorých sa zmena týka. Vzhľadom na to, že proces ručného zadávania cestovného príkazu obsahuje nutnosť vyplňovania viacerých políčok čo je pre každého užívateľa časovo zdĺhavé, program vychádza užívateľovi v ústrety a obsahuje možnosť duplikovania už existujúceho cestovného príkazu, čo výrazne urýchľuje tvorbu ďalšieho nového cestovného príkazu. Postup pri vyplňovaní cestovného príkazu je zhodný s vyplňovaním bežného papierového formulára avšak elektronická forma vyplňovania v našom programe spolu s automatickým vyplňovaním tento proces výrazne časovo skracuje.

Modul cestovný príkaz

obsahuje aj možnosť tlačenia prázdnych tlačív (pre prípad potreby manuálneho vyplňovania):

 tlačivo cestovného príkazu
 tlačivo vyúčtovanie cestovných náhrad
Ak ešte nemáte nainštalovaný softvér na prezeranie pdf dokumentov môžete si ho stiahnuť.


Modul

cestovný príkaz ďalej umožňuje

:
 • Priame prepojenie na modul kniha jázd čo umožňuje hromadnú tvorbu cestovných príkazov z existujúcich záznamov v knihe jázd alebo naopak vytvoriť knihu jázd z evidovaných cestovných príkazov.
 • Hromadnú tlač cestovného príkazu, čo umožňuje vytvoriť aj viacdenný alebo viactrasový cestovný príkaz (bez obmedzenia počtu trás alebo dní).
 • Automatické počítanie cestovných náhrad v cestovnom príkaze.
 • Vytlačený cestovný príkaz má rovnaký vzhľad ako originálne tlačivo bežne používane v praxi a obsahuje všetky zákonom požadované informácie.
 • Možnosť tlače prázdneho tlačiva.
 • Možnosť tlače do súboru (Word, Excel, OpenOffice, PDF, Html)
 • Plná podporu pre použitie elektromobilu.
 • Vzhľadom na automatické vytváranie cestovného príkazu z už existujúcich jázd je možné použiť funkciu samogenerovania jázd. Aj spätne za minulé roky.
 • Automatické zisťovanie počtu kilometrov a jazdného času medzi miestom štartu a cieľa. Nezisťuje sa priama vzdušná vzdialenosť ale reálna vzdialenosť prejdená po existujúcich cestných komunikáciách.
 • V plnej verzii môžete evidovať neobmedzené množstvo vozidiel a ľubovoľný počet firiem.
 • Tlač daňovo uznateľných tlačových zostáv.
 • Program má dlhú tradíciu a je plne overený časom a množstvom užívateľov pričom sú zabezpečené legislatívne aktualizácie, ktoré sú naviac bezplatné.
 • Intuitívna inštalácia a následné jednoduché používanie ktoré zvládne aj menej zdatný užívateľ.

Ak si chcete náš program

 najskôr vyskúšať, pozrite si bezplatnú verziu programu, ktorú neskôr stačí už iba zaregistrovať. Dáta zapísané v skúšobnej verzii sa registráciou nestratia a zostávajú v platnosti prípadne naopak je ich možné zmazať a v plnofunkčnej verzii môžete pokračovať bez skúšobných údajov.
Program Kniha jázd – Speedy, ktorý obsahuje modul cestovný príkaz je možné prevádzkovať nielen pod operačným systémom Windows ale aj pod operačným systémom Linux.

Pozrite si

foto/video galériu niektorých obrazoviek programu.
Podrobný popis produktu získate stiahnutím užívateľskej príručky. Na podrobné oboznámenie sa s programom môžete využiť aj doplnkové školenie programu.

(video prezentácia funkcie samogenerovania)Cestovný príkaz (cena programu)

:

 typ verzie
 cena (nie sme platcami DPH)
 verzia s možnosťou evidovania 1 auta
 19 Eur
 verzia s možnosťou evidovania 3 áut
 31 Eur
 verzia bez obmedzenia evidovania áut
 44 Eur
 Uvedené ceny platia na evidovanie jednej firmy na jednom počítači.
 Za každú firmu naviac sa pripočíta 50% s pôvodnej ceny za verziu.
 Za každý počítač naviac, na ktorom sa bude používať program sa pripočíta 11 Eur

(zákazníkom z Českej republiky bude fakturovaná suma v Kč cez výhradného partnera dvcomputer s.r.o.)Záväzná objednávka programu Kniha jázd - Speedy.