Vyberte si z ponuky našich programov, alebo si dajte "ušiť" softvér na mieru. Využite možnosť stiahnutia a vyskúšania programov.
Spoločnosť Kamar software.

Zoznam zmien medzi jednotlivými verziami programu


 Zmeny vo verzii 2.30 oproti verzii 2.20

(ide o bezplatný upgrade pre verziu programu 2.10 a vyššiu. V prípade prechodu z verzie nižšej než 2.10 ide o platený upgrade, cena je 26 EUR. Cena upgradu platí pre inštaláciu na jednom PC. Ak máte viac počítačovú verziu tak za každý počítač naviac sa pripočítava 13 EUR k základnej cene upgradu. Prechod na verziu 2.30 je možný aj z inej staršej verzie - Vaše existujúce dáta zostanú zachované.)

Šípka.panel rýchleho spustenia je možné použivať aj pod Windows 8 64-bit

Šípka.možnosť vyvolania pomocníka v jednotlivých funkciách. Informuje o funkčnosti a ovládaní danej funkcie.

Šípka.možnosť nastavenia centralizácie aplikačných oznamov (určené pre používanie dvoch monitorov na jednom PC).

Šípka.možnosť zasielania užívateľských námetov na vylepšenie programu priamo z aplikácie.

Poznámka: Pri prechode na verziu 2.30 z niektorej zo starších verzií (verzie nižšie ako 2.10) nebudete môcť dočasne používať program, pokiaľ nezadáte nový registračný kľúč potrebný pre novú verziu. Preto ak vo Vašom prípade ide o prechod z verzie nižšej než 2.10 a ide o platený upgrade, najprv nám zašlite žiadosť o upgrade a až po zaplatený poplatku uvedeného na faktúre (26 EUR), ktorú Vám zašleme, si nainštalujte upgrade (nový registračný kľúč obdržíte až po nabehnutí úhrady na náš účet a po zaslaní Vášho nového inštalačného čísla). Týmto sa vyhnete dlhšiemu "prestoju" v používaní programu.

Upozornenie: Zálohy dát vytvorené v nižších verziách nie sú vo verzii 2.30 použiteľné. Vo verzii 2.30 si vytvorte nové zálohy dát. Zmeny vo verzii 2.20 oproti verzii 2.10

(ide o bezplatný upgrade pre verziu programu 2.10 a vyššiu. V prípade prechodu z verzie nižšej než 2.10 ide o platený upgrade, cena je 26 EUR. Cena upgradu platí pre inštaláciu na jednom PC. Ak máte viac počítačovú verziu tak za každý počítač naviac sa pripočítava 13 EUR k základnej cene upgradu. Prechod na verziu 2.20 je možný aj z inej staršej verzie - Vaše existujúce dáta zostanú zachované.)

Šípka.možnosť evidovania pracovníkov pre každú vykonanú prácu na pracovnom liste

Šípka.nová tlačová zostava "Aktuálne nastavený pracovný list 2“ v ktorej sa tlačí sumár času na základe časov evidovaných u pracovníkov a nie na základe časov evidovaných vo vykonaných prácach

Šípka.menšia výsledná veľkosť vytvoreného PDF súboru (pri tlači do PDF)

Šípka.v niektorých prípadoch pri tlači do PDF súboru sa zvislé čiary pretransformovali ako mierne naklonené - vo verzii 2.20 opravené

Šípka.pri tlači do xls súboru (do Excelu) je potlačené okno kontroly kompatibility

Šípka.pri tlači do OpenOffice súboru nastalo významné zlepšenie vzhľadu všetkých typov výstupu

Poznámka: Pri prechode na verziu 2.20 z niektorej zo starších verzií (verzie nižšie ako 2.10) nebudete môcť dočasne používať program, pokiaľ nezadáte nový registračný kľúč potrebný pre novú verziu. Preto ak vo Vašom prípade ide o prechod z verzie nižšej než 2.10 a ide o platený upgrade, najprv nám zašlite žiadosť o upgrade a až po zaplatený poplatku uvedeného na faktúre (26 EUR), ktorú Vám zašleme, si nainštalujte upgrade (nový registračný kľúč obdržíte až po nabehnutí úhrady na náš účet a po zaslaní Vášho nového inštalačného čísla). Týmto sa vyhnete dlhšiemu "prestoju" v používaní programu.

Upozornenie: Zálohy dát vytvorené v nižších verziách nie sú vo verzii 2.20 použiteľné. Vo verzii 2.20 si vytvorte nové zálohy dát. Zmeny vo verzii 2.10 oproti verzii 2.00

(ide o platený upgrade, cena je 26 EUR. Cena upgradu platí pre inštaláciu na jednom PC. Ak máte viac počítačovú verziu tak za každý počítač naviac sa pripočítava 13 EUR k základnej cene upgradu. Prechod na verziu 2.10 je možný aj z inej staršej verzie - Vaše existujúce dáta zostanú zachované.

Šípka.Novovzniknutý číselník činností

Šípka.Novovzniknutý číselník merných jednotiek

Šípka.Pribudla evidencia vykonaných činností

Šípka.Nová funkcionalita výpočtu a tlačovej zostavy nákladov na prácu vykonanú pre vašich odberateľov

Šípka.Nová funkcionalita výpočtu a tlačovej zostavy odmien pre zamestnancov za vykonanú prácu

Šípka.Nová funkcionalita výpočtu priemeru činnosti zamestananca za zvolenú mernú jednotku

Šípka.Porovnávací graf výkonu zamestnancov

Poznámka: Pri prechode na verziu 2.10 z niektorej zo starších verzií nebudete môcť dočasne používať program, pokiaľ nezadáte nový registračný kľúč potrebný pre novú verziu. Preto nám najprv zašlite žiadosť o upgrade a až po zaplatený poplatku uvedeného na faktúre, ktorú Vám zašleme, si nainštalujte upgrade (nový registračný kľúč obdržíte až po nabehnutí úhrady na náš účet a po zaslaní Vášho nového inštalačného čísla). Týmto sa vyhnete dlhšiemu "prestoju" v používaní programu.

Upozornenie: Zálohy dát vytvorené v nižších verziách nie sú vo verzii 2.10 použiteľné. Vo verzii 2.10 si vytvorte nové zálohy dát. Zmeny vo verzii 2.00 oproti verzii 1.90

(ide o bezplatný upgrade. Prechod na verziu 2.00 je možný aj z inej staršej verzie - Vaše existujúce dáta zostanú zachované.)

Šípka.panel rýchleho spustenia funkcií z menu programu (možnosť užívateľského nastavenia).

Upozornenie: Zálohy dát vytvorené v nižších verziách nie sú vo verzii 2.00 použiteľné. Vo verzii 2.00 si vytvorte nové zálohy dát. Zmeny vo verzii 1.90 oproti verzii 1.80

(ide o bezplatný upgrade. Prechod na verziu 1.90 je možný aj z inej staršej verzie - Vaše existujúce dáta zostanú zachované.)

Šípka.klávesové skratky (hot keys) pre prístup ku tlačidlám na formulári. Napr. Ctrl+S pre zápis, Ctrl+D pre mazanie atď...

Upozornenie: Zálohy dát vytvorené v nižších verziách nie sú vo verzii 1.90 použiteľné. Vo verzii 1.90 si vytvorte nové zálohy dát. Zmeny vo verzii 1.80 oproti verzii 1.70

(ide o bezplatný upgrade. Prechod na verziu 1.80 je možný aj z inej staršej verzie - Vaše existujúce dáta zostanú zachované.)

Šípka.Umožňuje tlač výstupnej zostavy nielen na tlačiareň alebo obrazovku ale aj do súboru (Word, Excel, OpenOffice, PDF, Html). Podporuje aj MS Office 2010

Šípka.Odstránený problém s registráciou programu pod operačným systémom Windows Vista a Windows 7.

Šípka.Pribudlo tlačítko zrušenia novovytváraného záznamu.

Šípka.Zapamätávanie filtra zobrazovania.

Šípka.Zapamätávanie zmeneného poradia stĺpcov v zozname záznamov.

Poznámka: Pri prechode na verziu 1.80 z inej nižšej verzie budete potrebovať nový registračný kľúč. Pri prechode na verziu 1.80 z niektorej zo starších verzií nebudete môcť dočasne používať program, pokiaľ nezadáte nový registračný kľúč potrebný pre novú verziu. Nový registračný kľúč Vám bude pridelený bezplatne ak nám zašlete inštalačné číslo, ktoré sa Vám bude zobrazovať po prvom štarte novej verzie 1.80.

Upozornenie: Zálohy dát vytvorené v nižších verziách nie sú vo verzii 1.80 použiteľné. Vo verzii 1.80 si vytvorte nové zálohy dát. Zmeny vo verzii 1.70 oproti verzii 1.50

(ide o bezplatný upgrade. Prechod na verziu 1.70 je možný aj z inej staršej verzie - Vaše existujúce dáta zostanú zachované.)

Šípka.od verzie 1.70 je možné Evidenciu vykonanej práce používať aj pod operačným systémom Linux.

Poznámka: Pri prechode na verziu 1.70 z inej nižšej verzie budete potrebovať nový registračný kľúč. Pri prechode na verziu 1.70 z niektorej zo starších verzií nebudete môcť dočasne používať program, pokiaľ nezadáte nový registračný kľúč potrebný pre novú verziu. Nový registračný kľúč Vám bude pridelený bezplatne ak nám zašlete inštalačné číslo, ktoré sa Vám bude zobrazovať po prvom štarte novej verzie 1.70.

Upozornenie: Zálohy dát vytvorené v nižších verziách nie sú vo verzii 1.70 použiteľné. Vo verzii 1.70 si vytvorte nové zálohy dát. Zmeny vo verzii 1.50 oproti verzii 1.40

(ide o bezplatný upgrade. Prechod na verziu 1.50 je možný aj z inej staršej verzie - Vaše existujúce dáta zostanú zachované.)

Šípka.pribudol systém sledovania a ochrany vykonaných zmien v údaji.

Šípka.zmena spôsobu registrácie. Novo priradený registračný kľúč zostáva v platnosti aj po reinštalácii operačného systému a pod. Odpadá nutnosť opätovného vyžiadania inštalačného čísla po reinštalácii.

Poznámka: Pri prechode na verziu 1.50 z inej nižšej verzie budete potrebovať nový registračný kľúč. Pri prechode na verziu 1.50 z niektorej zo starších verzií nebudete môcť dočasne používať program, pokiaľ nezadáte nový registračný kľúč potrebný pre novú verziu. Nový registračný kľúč Vám bude pridelený bezplatne ak nám zašlete inštalačné číslo, ktoré sa Vám bude zobrazovať po prvom štarte novej verzie 1.50.

Upozornenie: Zálohy dát vytvorené v nižších verziách nie sú vo verzii 1.50 použiteľné. Vo verzii 1.50 si vytvorte nové zálohy dát.