Vyberte si z ponuky našich programov, alebo si dajte "ušiť" softvér na mieru. Využite možnosť stiahnutia a vyskúšania programov.
Spoločnosť Kamar software.

Zoznam zmien medzi jednotlivými verziami programu

Evidencia vykonanej práce


 Zmeny vo verzii 2.30 oproti verzii 2.20

Šípka.panel rýchleho spustenia je možné použivať aj pod Windows 8 64-bit

Šípka.možnosť vyvolania pomocníka v jednotlivých funkciách. Informuje o funkčnosti a ovládaní danej funkcie.

Šípka.možnosť nastavenia centralizácie aplikačných oznamov (určené pre používanie dvoch monitorov na jednom PC).

Šípka.možnosť zasielania užívateľských námetov na vylepšenie programu priamo z aplikácie.

 Zmeny vo verzii 2.20 oproti verzii 2.10

Šípka.možnosť evidovania pracovníkov pre každú vykonanú prácu na pracovnom liste

Šípka.nová tlačová zostava "Aktuálne nastavený pracovný list 2“ v ktorej sa tlačí sumár času na základe časov evidovaných u pracovníkov a nie na základe časov evidovaných vo vykonaných prácach

Šípka.menšia výsledná veľkosť vytvoreného PDF súboru (pri tlači do PDF)

Šípka.v niektorých prípadoch pri tlači do PDF súboru sa zvislé čiary pretransformovali ako mierne naklonené - vo verzii 2.20 opravené

Šípka.pri tlači do xls súboru (do Excelu) je potlačené okno kontroly kompatibility

Šípka.pri tlači do OpenOffice súboru nastalo významné zlepšenie vzhľadu všetkých typov výstupu

 Zmeny vo verzii 2.10 oproti verzii 2.00

Šípka.Novovzniknutý číselník činností

Šípka.Novovzniknutý číselník merných jednotiek

Šípka.Pribudla evidencia vykonaných činností

Šípka.Nová funkcionalita výpočtu a tlačovej zostavy nákladov na prácu vykonanú pre vašich odberateľov

Šípka.Nová funkcionalita výpočtu a tlačovej zostavy odmien pre zamestnancov za vykonanú prácu

Šípka.Nová funkcionalita výpočtu priemeru činnosti zamestananca za zvolenú mernú jednotku

Šípka.Porovnávací graf výkonu zamestnancov

 Zmeny vo verzii 2.00 oproti verzii 1.90

Šípka.panel rýchleho spustenia funkcií z menu programu (možnosť užívateľského nastavenia).
 Zmeny vo verzii 1.90 oproti verzii 1.80

Šípka.klávesové skratky (hot keys) pre prístup ku tlačidlám na formulári. Napr. Ctrl+S pre zápis, Ctrl+D pre mazanie atď...
 Zmeny vo verzii 1.80 oproti verzii 1.70

Šípka.Umožňuje tlač výstupnej zostavy nielen na tlačiareň alebo obrazovku ale aj do súboru (Word, Excel, OpenOffice, PDF, Html). Podporuje aj MS Office 2010

Šípka.Odstránený problém s registráciou programu pod operačným systémom Windows Vista a Windows 7.

Šípka.Pribudlo tlačítko zrušenia novovytváraného záznamu.

Šípka.Zapamätávanie filtra zobrazovania.

Šípka.Zapamätávanie zmeneného poradia stĺpcov v zozname záznamov.

 Zmeny vo verzii 1.70 oproti verzii 1.50

Šípka.od verzie 1.70 je možné Evidenciu vykonanej práce používať aj pod operačným systémom Linux.

 Zmeny vo verzii 1.50 oproti verzii 1.40

Šípka.pribudol systém sledovania a ochrany vykonaných zmien v údaji.

Šípka.zmena spôsobu registrácie. Novo priradený registračný kľúč zostáva v platnosti aj po reinštalácii operačného systému a pod. Odpadá nutnosť opätovného vyžiadania inštalačného čísla po reinštalácii.