Evidencia vykonanej práce
Ukážka niektorých obrazoviek programu Evidencia vykonanej práce.
Záväzná objednávka programu Evidencia vykonanej práce.
Evidencia vykonanej práce.
Evidencia vykonanej práce.

Ak doručujete svojim zákazníkom, alebo obchodným partnerom faktúry a chcete vedieť čo všetko im máte fakturovať, respektíve chcete aby Vaši obchodný partneri mali podrobný prehľad toho za čo platia, tak softverový produkt Evidencia vykonanej práce je pre Vás vhodným riešením. Obsahuje totiž možnosť vytlačenia pracovného listu, ktorý môžete priložiť k Vami vystavenej faktúre. Ak ešte nemáte program na vystavovanie faktúr môžete použiť náš fakturačný program Ekonomický systém Kamar.

Evidenciou vykonaných činností môžete sledovať výkon zamestnanca a na základe týchto údajov vytvoriť tlačovú zostavu v ktorej budete mať podrobné podklady pre vyplácanie odmien pracovníkom za odvedený výkon. Môžete navzájom porovnávať výkon viacerých pracovníkov vo forme grafu. Program vám umožní sledovať aj vynaložené náklady na vašich odberateľov.

Program umožňuje:
  • Evidenciu pracovných listov

  • Tlač pracovných listov,
  • Evidenciu vykonaných činností

  • Výpočet a tlačovú zostavu nákladov na prácu vykonanú pre vašich odberateľov
  • Výpočet a tlačovú zostavu odmien pre zamestnancov za vykonanú prácu
  • Evidovanie Vašich obchodných partnerov
  • Evidovanie zamestnancov
  • Možnosť tlače výstupných zostáv do súboru (Word, Excel, OpenOffice, PDF, Html)

Poskytnite svojim obchodným partnerom podrobné informácie o poskytnutých službách, alebo tovaroch aby sa im faktúry platili s "ľahším srdcom" a majte podrobný prehľad o nákladoch na prácu vykonanú pre vašich odberateľov. Zvoľte si progresívnu metódu evidencie práce vykonanej vašimi pracovníkmi a začnite ju viesť pomocou výpočtovej techniky. Ak si chcete náš produkt najskôr vyskúšať, pozrite si  bezplatnú verziu programu, ktorú neskôr stačí už iba zaregistrovať a získate plnofunkčnú aplikáciu.
Evidenciu vykonanej práce je možné prevádzkovať nielen pod operačným systémom Windows ale aj pod operačným systémom Linux.

Ukážky niektorých obrazoviek Evidencie vykonanej práce.
Podrobný popis produktu získate stiahnutím užívateľskej príručky.  Cena programu (nie sme platcami DPH)
 49 Eur
 Uvedená cena platí na evidovanie jednej firmy na jednom počítači a ide o jednorazovú platbu.
 Neplatíte žiadne predlžovacie poplatky za ďalší rok alebo mesiac atď...
 Za každú firmu naviac sa pripočíta 50% s pôvodnej ceny za verziu.
 Za každý počítač naviac, na ktorom sa bude používať program sa pripočíta 20 Eur


Aktuálna verzia: 2.30 ( história zmien medzi verziami)


  Záväzná objednávka programu.