Predstavujeme vám obľúbený program Kniha jázd s možnosťou samogenerovania. Rýchle vytvorenie knihy jázd, cestovných príkazov a iné funkcie.
Spoločnosť Kamar software.
SK ►
CZ

Kniha jázd

- Speedy
Galéria obrázkov niektorých obrazoviek programu Speedy.
Záväzná objednávka programu Kniha jázd - Speedy.
Kniha jázd
Stiahnutie inštalácie pre program Kniha jázd - Speedy.

Ak používate vozidlo a vediete si evidenciu knihy jázd, tak elektronická Kniha jázd - Speedy je pre Vás ideálnym riešením. Kniha jázd – Speedy umožňuje bezproblémové a rýchle spracovávanie knihy jázd a evidencie vozidiel. Už nebudete musieť zdĺhavo vyplňovať cestovný príkaz. Program poskytuje široké spektrum výstupných zostáv. Dokáže spracovať všetky spôsoby používania vozidla. Je vhodný pre firemné/služobné vozidlo a aj pre súkromné vozidlo používané na firemné účely. Okrem množstva iných funkcií obsahuje aj možnosť samogenerovania jázd - zbavíte sa tak otravného vypisovania jázd. Stačí ak raz za mesiac alebo za iné ľubovoľné časové obdobie spustíte program. Program si sám náhodne vytvorí jazdy podľa Vašich požadovaných parametrov. Vy už iba vytlačíte tlačovú zostavu ktorou vydokladujete oprávnenosť použitia vozidla a výdajov na PHL.


Elektronická kniha jázd

 Speedy ďalej umožňuje:
 • Možnosť vytvoriť knihu jázd a cestovné príkazy aj spätne za minulé roky. Samogenerovanie knihy jázd zohľadňuje miesto čerpania PHL.
 • Synchronizáciu cien PHL, sadzieb stravného a náhrad za 1 km s aktuálnymi údajmi na internete. Zbavíte sa tak nutnosti sledovania aktuálnych sadzieb a cien PHL a ich manuálneho zadávania. Máte istotu, že pracujete s aktuálnymi hodnotami údajov.
 • Daňovo uznateľné tlačové zostavy knihy jázd s variabilnou možnosťou zvolenia tlačeného obdobia a iné tlačové zostavy.
 • Automatické zisťovanie počtu kilometrov. Nezisťuje sa priama vzdušná vzdialenosť ale reálna vzdialenosť prejdená po existujúcich cestných komunikáciách.
 • Hromadné automatické vyplňovanie číselníka potenciálnych cieľov jázd zo zoznamu najväčších miest SR a ČR umožní rýchle úvodné nahodenie údajov a používanie programu.
 • Sledovanie prevádzky vozidla. Získate podrobný prehľad jednotlivých nákladov na prevádzku vozidla. Výpočet nadspotreby/úspory. Kniha jázd dopočíta stav tachometra a tiež pripomenie technickú a emisnú kontrolu, rovnako aj blížiaci sa termín školenia vodičov.
 • Evidenciu neobmedzeného počtu vozidiel a ľubovoľného počtu firiem. Rozlíšenie jázd služobná/súkromná, možnosť zmeny vodiča.
 • Evidenciu a tlač cestovných príkazov a aj vyúčtovanie pracovných ciest.
 • Poskytovanie informácie o aktuálnom množstve PHL v nádrži jednotlivých vozidiel za zvolený dátum a čas a aj po každej vykonanej jazde.
 • Evidovanie jednotlivých čerpaní PHL a ich triedenie do zostáv za zvolené obdobie. Načítanie zoznamu čerpaní PHL z palivovej karty (OMV, SHELL, Slovnaft, CCS, hromadný manuálny zoznam tankovania). Umožňuje aj klasické postupné manuálne zadávanie po jednom čerpaní.
 • Spätné hromadné vytvorenie cestovných príkazov z už evidovaných jázd a naopak (hromadné vytvorenie jázd z dopredu evidovaných cestovných príkazov).
 • Tuzemské cestovné príkazy a aj zahraničné cestovné príkazy s automatickým vyúčtovaním cestovných náhrad.

Softvér Speedy rozsahom svojej funkcionality

plne pokrýva potreby evidencie vozidiel. Pri tvorbe programu sme kládli dôraz na užívateľskú prívetivosť a intuitívne ovládanie. Podľa užívateľských ohlasov bola táto snaha úspešná. S programu Speedy sa stal užívateľsky obľúbený program, ktorý rieši administratívne požiadavky na evidenciu vozidiel. Jeho ovládanie a používanie rýchlo zvládnu aj menej skúsení užívatelia. Aplikácia knihy jázd Speedy obsahuje počas svojho chodu rozsiahle podporné informácie vďaka ktorým agendu evidencie vozidiel bez problémov zvládne aj začiatočník. Poskytujeme aj možnosť zaškolenia programu.

 • Okrem samogenerovania jázd je samozrejme umožnená aj manuálna evidencia jázd motorového vozidla.
 • Každú jazdu môžete ľubovoľne spätne meniť, mazať, presúvať do iného dňa. Prípadne môžete dodatočne vkladať novú jazdu medzi už existujúce jazdy.
 • Zamykanie a odomykanie jázd.
  Ukážka zobrazenia jazdy na mape.
 • Grafické zobrazenie jazdy na mape.
 • Možnosť uloženia výstupných zostáv do súboru (Word, Excel, OpenOffice, PDF, Html).
 • Zadávanie motohodín pre evidenciu pracovného stroja.
 • Plná podpora evidencie elektromobilov.
 • Sledovanie auta (áut) s napojením na gps záznamník. Monitoring vozidla.
 • Napojenie na GPS záznamník a tvorbu jázd na základe údajov získaných satelitným sledovaním vozidla. Pričom GPS záznamník nie je povinný, program pracuje plnohodnotne aj bez neho.
 • Možnosť optimalizácie stravného aj na už existujúcich jazdách kde sa automaticky pozmení čas jázd. Samozrejme zmena nastane iba vtedy, keď budete chcieť čas zmeniť. Čas jázd sa pozmení tak aby v danom jazdnom dni vznikol nárok na stravné (voľba rôznych úrovní výšky stravného).
 • Možnosť prenášať dáta medzi vzdialenými pracoviskami (centrála, pobočky, strediská, obchodní zástupcovia, atď...).

Pre živnostníkov, drobných podnikateľov a pre firmy všeobecne

Ale aj pre zamestnancov, ktorí potrebujú vydokladovať použitie vozidla pre zamestnávateľa. Kniha jázd umožňuje uplatňovať čo najvyššie výdaje spojené s prevádzkou vozidla. Ak si nevediete knihu jázd nemôžete si uplatniť 100% nákladov z čerpania pohonných látok ale len 80% nákladov. Pri jej vedení je možné uplatniť 100% nákladov z nakúpených pohonných látok. Možnosť uplatňovať si 100% nákladov z čerpania pohonných hmôt je najväčším benefitom elektronickej knihy jázd. Účelom knihy jázd je preukázať, že auto sa skutočne používa na dosiahnutie, udržanie a zabezpečenie príjmu.

Pripomíname, že od 21.7.2020 v zmysle zákona č. 198/2020 Z. z. sa umožňuje daňovníkom uplatniť do daňových výdavkov nadspotrebu PHL vo výške 20% naviac oproti spotrebe uvedenej v technickom preukaze, v osvedčení o evidencii alebo v doplňujúcich údajoch od výrobcu alebo predajcu. Možnosť uplatnenia nadspotreby vo výške 20% je bez povinnosti preukazovania vyššej spotreby.
V softvéri Speedy sa navýšenie o 20% nastavuje jednoduchým spôsobom. Všetky prepočty, ktoré na to nadväzujú sa už vykonávajú automaticky.

Kniha jázd - Speedy je spracovaná podľa platnej legislatívy

Program Kniha jázd - Speedy je vytvorený podľa aktuálnych zákonov. Žiadny užívateľ nemal problém s údajmi a tlačovými výstupmi programu pri daňovej kontrole. Umožňuje vzájomné používanie meny EURO a Sk. Údaje, ktoré majú byť aj naďalej vedené v Sk budú ponechané v mene Sk (ide o údaje, ktoré vznikli pred 1.1.2009) z dôvodu zachovania informácie o reálnom stave v danom čase a hlavne kvôli možnosti spracovať knihu jázd spätne aj za niekoľko rokov dozadu.
Užívateľom z Českej republiky umožňuje Kniha jázd - Speedy používanie meny Kč a používanie údajov platných pre ČR (rôzne sadzby a ceny PHL). Rovnako aj komunikáciu v českom jazyku a tlač všetkých výstupov v češtine.

Pomocou programu Speedy

skončíte s vypisovaním papierových evidenčných blokov jázd motorových vozidiel. Už nemusíte vypisovať cestovný príkaz ručne. Papierovú knihu jázd prenechajte minulosti. Ak sa rozhodujete ako viesť knihu jázd, zvoľte si progresívnu metódu evidencie knihy jázd a začnite ju viesť elektronicky. Pred zakúpením programu Vám ponúkame možnosť prejsť si skúšobnú verziu elektronickej knihy jázd. Stiahnite si bezplatnú verziu , ktorú neskôr stačí už iba zaregistrovať a získate plnofunkčnú aplikáciu.

Softvér Speedy je možné prevádzkovať nielen pod operačným systémom Windows ale aj pod operačným systémom Linux. Ak si evidenciu jázd a cestovné náklady nechcete viesť samy a najradšej by ste to zverili niekomu inému, môžete využiť našu podpornú službu. Vytvoríme za vás knihu jázd alebo cestovné príkazy spolu s vyúčtovaniami cestovných nákladov.

Pozrite si foto/video galériu niektorých obrazoviek a funkcií programu.
Podrobný popis produktu získate stiahnutím užívateľskej príručky.

(video prezentácia samogenerovania jázd)Cena programu

kniha jázd:

  typ verzie
  cena (nie sme platcami DPH)
 verzia s možnosťou evidovania 1 auta
 19
 verzia s možnosťou evidovania 3 áut
 31
 verzia bez obmedzenia evidovania áut
 44
 Uvedené ceny platia na evidovanie jednej firmy na jednom počítači.
 Za každú firmu naviac sa pripočíta 50% s pôvodnej ceny za verziu.
 Za každý počítač naviac, na ktorom sa bude používať program sa pripočíta 11 €
 Pri používaní cez vzdialenú pracovnú plochu (RDP prístup) sa pripočíta 99 €

(Český zákazníci, ktorí chcú mať fakturovanú sumu v Kč budú vybavený cez výhradného partnera dvcomputer s.r.o.)

Často kladené otázky

Keď si zakúpim knihu jázd v nižšej konfigurácii dá sa neskôr rozšíriť?

Áno, je to možné. Pri rozšírení neplatíte celú cenu za požadovaný rozsah licencie ale iba cenový rozdiel medzi tým čo chcete a tým čo už máte.

Príklad:
V minulosti ste si zakúpili verziu pre maximálne 3 vozidlá (31 €). Teraz však už potrebujete verziu bez obmedzenia počtu vozidiel (44 €). Pri rozšírení konfigurácie neplatite sumu 44 € ale iba rozdiel cien 44 - 31, čiže sumu 13 €.

Môžem používať program na viacerých počítačoch?

Áno, môžete. Odporúčame v objednávke vopred uviesť na koľkých PC chcete program používať. Povolený počet PC sa dá rozšíriť aj dodatočne ale ide už o administratívny úkon naviac.

Je možné v programe spracovávať viac firiem?

Áno, je to možné. V programe sa elegantne prepínate medzi jednotlivými firmami. Odporúčame už v objednávke vopred uviest koľko firiem chcete v programe spracovávať. Rozšírenie počtu evidovaných firiem sa však dá spraviť aj dodatočne.

Sú výstupy z tohto softvéru daňovo uznateľné?

Plne uznateľné. Žiadny užívateľ nemal problém.