Predstavujeme vám obľúbený program

Kniha jázd

- rýchle a bezproblémové vytvorenie knihy jázd, cestovných príkazov a iné ...
Spoločnosť Kamar software.
Kniha jázd - Speedy
Galéria obrázkov niektorých obrazoviek programu kniha jázd.
Záväzná objednávka programu Kniha jázd - Speedy.
Kniha jázd -Speedy.
Stiahnutie inštalácie pre program Kniha jázd - Speedy.

Ak používate vozidlo a vediete si evidenciu knihy jázd, tak elektronická Kniha jázd - Speedy je pre Vás ideálnym riešením. Kniha jázd – Speedy umožňuje bezproblémové a rýchle spracovávanie knihy jázd a evidencie vozidiel. Už nebudete musieť zdĺhavo vyplňovať cestovné príkazy. Program poskytuje široké spektrum výstupných zostáv. Je vhodný pre všetky typy používania vozidiel (pre firemné vozidlo alebo pre súkromné vozidlo na firemné účely). Okrem množstva iných funkcií obsahuje aj možnosť samogenerovania jázd - odpadne Vám otravné vypisovanie jázd, stačí ak raz za mesiac alebo za iné ľubovolné časové obdobie spustíte program. Program si sám náhodne vytvorí jazdy podľa Vašich požadovaných parametrov a Vy potom iba vytlačíte tlačovú zostavu.

Elektronická kniha jázd

 Speedy ďalej umožňuje:
 • Možnosť vytvoriť knihu jázd a cestovný príkaz aj spätne za minulé roky. Samogenerovanie knihy jázd zohľadňuje miesto čerpania PHL.
 • Synchronizáciu cien PHL, sadzieb stravného a náhrad za 1 km s aktuálnymi údajmi na internete. Zbavíte sa tak nutnosti sledovania aktuálnych sadzieb a cien PHL.
 • Daňovo uznateľné tlačové zostavy knihy jázd s variabilnou možnosťou zvolenia tlačeného obdobia a iné tlačové zostavy.
 • Sledovanie prevádzky vozidla. Získate podrobný prehľad jednotlivých nákladov na prevádzku vozidla. Vypočet nadspotreby/úspory. Kniha jázd dopočíta stav tachometra a tiež pripomenie technickú a emisnú kontrolu, rovnako aj blížiaci sa termín školenia vodičov.
 • Evidenciu neobmedzeného počtu vozidiel a ľubovoľného počtu firiem.
 • Evidenciu a tlač cestovných príkazov a aj vyúčtovanie pracovných ciest.
 • Poskytovanie informácie o aktuálnom množstve PHL v nádrži jednotlivých vozidiel za zvolený dátum a čas a aj po každej vykonanej jazde.
 • Evidovanie jednotlivých čerpaní PHL a ich triedenie do zostáv za zvolené obdobie. Načítanie zoznamu čerpaní PHL z palivovej karty.
 • Spätné vytvorenie cestovných príkazov z už evidovaných jázd a naopak.
 • Okrem samogenerovania jázd je samozrejme umožnená aj manuálna evidencia jázd.
 • Automatické zisťovanie počtu kilometrov. Nezisťuje sa priama vzdušná vzdialenosť ale reálna vzdialenosť prejdená po existujúcich cestných komunikáciách.
 • Grafické zobrazenie jazdy na mape.
 • Každú jazdu môžete ľubovoľne spätne meniť, mazať, presúvať do iného dňa alebo dodatočne vkladať novú jazdu medzi už existujúce jazdy.
 • Možnosť optimalizácie stravného aj na už existujúcich jazdách kde sa pozmení čas jázd tak aby v danom jazdnom dni vznikol nárok na stravné (rôzne úrovne výšky stravného).
 • Možnosť tlače do súboru (Word, Excel, OpenOffice, PDF, Html)
 • Zadávanie motohodín pre evidenciu pracovného stroja.
 • Plnú podporu evidencie elektromobilov.
 • Sledovanie auta (áut) s napojením na gps záznamník. Monitoring vozidla.
 • Napojenie na GPS záznamník a tvorbu jázd na základe údajov získaných satelitným sledovaním vozidla, pričom GPS záznamník nie je povinný, kniha jázd pracuje plnohodnotne aj bez neho.
 • Možnosť prenášať dáta medzi vzdialenými pracoviskami (centrála, pobočky, strediská, obchodní zástupcovia, atď...).
 • Pre živnostníkov, drobných podnikateľov a pre firmy všeobecne, umožňuje si uplatnovať čo najvyššie výdaje spojené s prevádzkou vozidla (ak si nevediete knihu jázd nemôžete si uplatniť 100% nákladov z čerpania pohonných hmôt ale len 80% nákladov.

  S programom Kniha jázd

  je možné uplatniť 100%).
 • Hromadné vyplňovanie číselníka potencionálnych cieľov jázd zo zoznamu najväčších miest SR a ČR umožní rýchle úvodné nahodenie údajov a používanie programu.

Program Kniha jázd - Speedy je spracovaný podľa platnej legislatívy (žiadny užívateľ nemal problém s údajmi a tlačovými výstupmi programu pri daňovej kontrole) a umožňuje vzájomné používanie meny EURO a Sk, pričom tie údaje, ktoré majú byť aj naďalej vedené v Sk budú ponechané v mene Sk (ide o údaje, ktoré vznikli pred 1.1.2009) z dôvodu zachovania informácie o reálnom stave v danom čase a hlavne kvôli možnosti spracovať knihu jázd spätne aj za niekoľko rokov dozadu.
Užívateľom z Českej republiky umožňuje Kniha jázd - Speedy používanie meny Kč a používanie údajov (sadzby a ceny PHL) platných pre ČR, komunikáciu v českom jazyku a tlač všetkých výstupov v češtine.

Práca s programom Kniha jázd - Speedy je veľmi jednoduchá a intuitívna. Rýchlo ho zvládnu aj menej skúsení užívatelia a začiatočníci, navyše k programu je aj podrobná užívateľská príručka. Poskytujeme aj možnosť zaškolenia programu.

Pomocou programu Kniha jázd

skončíte s úmorným vypisovaním papierových evidenčných blokov jázd motorových vozidiel, už viac nebudete vypisovať cestovný príkaz ručne. Zvoľte si progresívnu metódu evidencie knihy jázd a začnite ju viesť pomocou výpočtovej techniky. Ak si chcete program najskôr vyskúšať, stiahnite si bezplatnú verziu , ktorú neskôr stačí už iba zaregistrovať a získate plnofunkčnú aplikáciu.
Softvér Kniha jázd – Speedy je možné prevádzkovať nielen pod operačným systémom Windows ale aj pod operačným systémom Linux. Ak si evidenciu jázd a cestovné náklady nechcete viesť samy, môžete využiť našu podpornú službu a vytvoríme knihu jázd za vás.

Pozrite si fotogalériu niektorých obrazoviek programu.
Podrobný popis produktu získate stiahnutím užívateľskej príručky.

(video prezentácia samogenerovania jázd)Cena programu kniha jázd

:

 typ verzie
 cena (nie sme platcami DPH)
 verzia s možnosťou evidovania 1 auta
 19 Eur
 verzia s možnosťou evidovania 3 áut
 31 Eur
 verzia bez obmedzenia evidovania áut
 44 Eur
 Uvedené ceny platia na evidovanie jednej firmy na jednom počítači.
 Za každú firmu naviac sa pripočíta 50% s pôvodnej ceny za verziu.
 Za každý počítač naviac, na ktorom sa bude používať program sa pripočíta 11 Eur
 Pri používaní cez vzdialenú pracovnú plochu (RDP prístup) sa pripočíta 99 Eur

(zákazníkom z Českej republiky bude fakturovaná suma v Kč cez výhradného partnera dvcomputer s.r.o.)


Aktuálna verzia: 7.50 (história zmien medzi verziami programu kniha jázd)Elektronická objednávka na program kniha jázd.