Vyberte si z nabídky našich programů, nebo si dejte „ušít“ software na míru. Využijte možnost stažení a vyzkoušení programů.
Společnost Kamar software.
CZ ►
SK
Import

Program Import zpracovává proces obchodování se zahraničím při dovozu zboží ze zahraničí a proces fakturace. Zpracování se funkčně skládá z vytvoření kontraktu - záznamu informací o kontraktu, kalkulace cen a fakturace. Při vytvoření nového kontraktu se můžete rozhodnout, zda jej zapíšete do knihy kontraktů, nebo do knihy předběžných kalkulaci. Rozdíl mezi nimi je takový, že kniha kalkulaci slouží pouze k předběžným kalkulacím, podle knihy kontraktů se dá fakturovat. Při kontrahování se eviduje prodávající, kupující, příjemce a dva zahraniční zástupci, dále druh, cena a množství objednaného zboží. Program umožňuje nákup a prodej ve dvou různých měrných jednotkách, které přepočítá při kalkulaci ceny. Kalkulace se dá realizovat třemi způsoby.
Zkratky použité v kalkulaci:
OPCM = obchodní parita v cizí měně v případě importu nákupní cena v zahraničí
OP = obchodní parita (nákupní cena v zahraničí přepočtená na koruny)
PON = pony, přímé obchodní náklady
FCO = franko cena
OPZ = zisk
FC = fakturovaná - prodejní cena v tuzemsku

1./

Kalkulace prodejní ceny v tuzemsku


Známá je nákupní cena v zahraničí, známé jsou plánované náklady (PONy) a známý je zisk (OPZ). Program přepočítá nákupní cenu v cizí měně na koruny platným kurzem (který je nuď zapsaný v číselníku kurzů, nebo se zapíše do kontraktu).  Je-li třeba z takto vzniklé ceny vypočítá provizi (provize z OP).  Pokud je zadán parametr - přepočet kalkulace v cizí měně, OP=OPCM, kalkulace pokračuje dále v cizí měně. Po připočtení PONů program vypočítá FCO. Je-li zadán výpočet provize z FCO, program vypočítá provizi a FCO metodou iteraci výsledku. Po připočtení OPZ se vykalkuluje výsledná cena - základ k DPH. Kalkulace se realizuje úhrnné pro celý kontrakt, přičemž se zapamatují koeficienty přepočtu u jednotlivých cenových hladin OP -> FCO -> FC. Tyto koeficienty se použijí pro závěrečný přepočet prodejních cen všech položek kontraktu.

2./

Kalkulace nákupní ceny v zahraničí


Známá je prodejní cena v tuzemsku, známé jsou plánované náklady (PONy) a známý je zisk (OPZ). Program odečte z prodejní ceny zisk, čímž se cenová hladina dostane na úroveň FCO. Po odečtení PONů se vypočítá OP v korunách. Podílem kurzu se vypočítá OPCM - nákupní cena v cizí měně. Vedle kalkulace nákupní ceny se současně vypočítá i provizi požadovaným způsobem. Kalkulace se realizuje úhrnné pro celý kontrakt, přičemž se zapamatují koeficienty přepočtu u jednotlivých cenových hladin FC -> FCO -> OP. Tyto koeficienty se použijí pro závěrečný přepočet prodejních cen všech položek kontraktu.

3./

Výpočet zisku

 (OPZ)

Známá je nákupní cena v zahraničí, známá je prodejní cena v tuzemsku, známé jsou plánované náklady (PONy). Program přepočítá nákupní cenu v cizí měně na koruny platným kurzem (který je nuď zapsán v číselníku kurzů, nebo se zapíše do kontraktu) a vypočítá OP.  Z úhrnné prodejní ceny celého kontraktu (FC) odečte nákupní cenu OP) a pony (PON) včetně provize. Pokud jsou PONy zadané v procentech, nejprve vypočítá abs. hodnotu. Vypočítaný zisk je za celý kontrakt a hodnoty zisku za jednotlivé položky kontraktu se v tomto případě nepřepočítávají.

Cena programu (nejsme plátci DPH): 499 €

Závazná objednávka programu.
o program Import


Zajemci o program Import oceňují také:
program na evidování cestovních příkazů
a program Kniha jízd