Vyberte si z ponuky našich programov, alebo si dajte "ušiť" softvér na mieru. Využite možnosť stiahnutia a vyskúšania programov.
Spoločnosť Kamar software.
SK ►
CZ
Import

Program Import spracúva proces obchodovania so zahraničím pri dovoze tovaru zo zahraničia a proces fakturácie. Spracovanie sa funkčne skladá z vytvorenia kontraktu - zázname informácii o kontrakte, kalkulácie cien a fakturácie. Pri vytvorení nového kontraktu sa môžete rozhodnúť, či ho zapíšete do knihy kontraktov, alebo do knihy predbežných kalkulácii. Rozdiel medzi nimi je taký, že kniha kalkulácii slúži iba k predbežným kalkuláciám, podľa knihy kontraktov sa dá fakturovať. Pri kontrahovaní sa eviduje predávajúci, kupujúci, príjemca a dvaja zahraniční zástupcovia, ďalej druh, cena a množstvo objednaného tovaru. Program umožňuje nákup a predaj v dvoch rôznych merných jednotkách, ktoré prepočíta pri kalkulácii ceny. Kalkulácia sa dá realizovať tromi spôsobmi.
Skratky použité v kalkulácii:
OPCM = obchodná parita v cudzej mene v prípade importu nákupná cena v zahraničí
OP = obchodná parita (nákupná cena v zahraničí prepočítaná na eurá)
PON = pony, priame obchodné náklady
FCO = franko cena
OPZ = zisk
FC = fakturovaná - predajná cena v tuzemsku

1./

Kalkulácia predajnej ceny v tuzemsku


Známa je nákupná cena v zahraničí, známe sú plánované náklady (PONy) a známy je zisk (OPZ). Program prepočíta nákupnú cenu v cudzej mene na koruny platným kurzom (ktorý je nuď zapísaný v číselníku kurzov, alebo sa zapíše do kontraktu).  Ak je treba z takto vzniknutej ceny vypočíta províziu (provízia z OP).  Ak je zadaný parameter - prepočet kalkulácie v cudzej mene, OP=OPCM, kalkulácia pokračuje ďalej v cudzej mene. Po pripočítaní PONov program vypočíta FCO. Ak je zadaný výpočet provízie z FCO, program vypočíta províziu a FCO metódou iterácii výsledku. Po pripočítaní OPZ sa vykalkuluje výsledná cena - základ k DPH. Kalkulácia sa realizuje úhrnné pre celý kontrakt, pričom sa zapamätajú koeficienty prepočtu pri jednotlivých cenových hladinách OP -> FCO -> FC. Tieto koeficienty sa použijú na záverečný prepočet predajných cien všetkých položiek kontraktu.

2./

Kalkulácia nákupnej ceny v zahraničí


Známa je predajná cena v tuzemsku, známe sú plánované náklady (PONy) a známy je zisk (OPZ). Program odpočíta z predajnej ceny zisk, čím sa cenová hladina dostane na úroveň FCO. Po odpočítaní PONov sa vypočíta OP v korunách. Podielom kurzu sa vypočíta OPCM - nákupná cena v cudzej mene. Popri kalkulácii nákupnej ceny sa súčasne vypočíta aj provízii požadovaným spôsobom. Kalkulácia sa realizuje úhrnné pre celý kontrakt, pričom sa zapamätajú koeficienty prepočtu pri jednotlivých cenových hladinách FC -> FCO -> OP. Tieto koeficienty sa použijú na záverečný prepočet predajných cien všetkých položiek kontraktu.

3./

Výpočet zisku (OPZ)


Známa je nákupná cena v zahraničí, známa je predajná cena v tuzemsku, známe sú plánované náklady (PONy). Program prepočíta nákupnú cenu v cudzej mene na koruny platným kurzom (ktorý je nuď zapísaný v číselníku kurzov, alebo sa zapíše do kontraktu) a vypočíta OP.  Z úhrnnej predajnej ceny celého kontraktu (FC) odpočíta nákupnú cenu OP) a pony (PON) vrátane provízie. Ak sú PONy zadané v percentách, najprv vypočíta abs. hodnotu. Vypočítaný zisk je za celý kontrakt a hodnoty zisku za jednotlivé položky kontraktu sa v tomto prípade neprepočítavajú.

Cena programu (nie sme platcami DPH): 499 €

Záväzná objednávka programu.
o program Import


Zaujemcovia o program Import oceňujú aj:
program na evidovanie cestovných príkazov
a program Kniha jázd