Vyberte si z ponuky našich programov, alebo si dajte "ušiť" softvér na mieru. Využite možnosť stiahnutia a vyskúšania programov.
Spoločnosť Kamar software.
Ukážky obrazoviek programu.Ukážky
 Ekonomický systém Kamar.

Vyšlá faktúra

Došlá faktúra

Peňažný denník

Dlhodobý majetok
Graf

Výkaz majetku a záväzkov

Sklad


Kliknutím na zmenšeninu obrázku sa Vám zobrazí obrázok v pôvodnej veľkosti.
Podrobnejšiu a ucelenejšiu predstavu o softvéri získate ak si bezplatne stiahnete samotnú aplikáciu, poprípade užívateľskú príručku v sekcii download. V príručke nájdete detailný popis všetkých funkcionalít programu.

Ponúkame Vám aj možnosť školenia programu. Môžete si zvoliť formu osobnej prezentácie programu alebo školenie programu v online režime. Počas školenia budú vysvetlené a odprezentované všetky funkcionality softvéru aj s praktickou ukážkou.

Softvér Ekonomický systém Kamar je prepojiteľný aj s inými aplikáciami z našej ponuky. Napríklad s programom Evidencia vykonanej práce. Spolu môžu vytvoriť úzko spolupracujúci systém a výrazne tak uľahčiť Vašu prácu. Obsluha a ovládanie programu Kamar bežne zvládne aj človek, ktorý s počítačom väčšinou nepracuje. Program Kamar počas svojho chodu na požiadanie zobrazuje rozsiahle informačné hlásenia vďaka ktorým agendu účtovníctva bez väčších problémov zvládne aj začiatočník.

Účtovníčky, ktoré používali náš softvér si ho pri zmene zamestnania znova vyžiadali aj v novom zamestnaní. V programe Ekonomický systém Kamar riešime svoju ekonomickú agendu aj pre spoločnosť Kamar software. Lepšia referencia než to, že samy program aktívne používame sa už ani nedá poskytnúť.