Jednoduché účtovníctvo

pre malé a stredné firmy. Efektívny pomocník pre živnostníkov. Využite možnosť vyskúšania programu.
Spoločnosť Kamar software.

Predaj softvéru.Predaj softvéru
Program Ekonomický systém Kamar.
Ukážka obrázkov niektorých obrazoviek programu Ekonomický systém Kamar.
Záväzná objednávka programu Ekonomický systém Kamar.
Ekonomický systém Kamar.
Stiahnutie inštalačky programu Ekonomický systém.

Komplexný ekonomický systém, ktorý svojimi službami pokrýva ekonomický chod strednej, alebo malej firmy účtujúcej v sústave jednoduchého účtovníctva. Tento účel plní pomocou šiestych modulov z ktorých sa program skladá. Program je vďaka variabilnému nastaveniu použiteľný pre platcu a aj pre neplatcu DPH. Môže sa používať pre jednotnú sadzbu DPH alebo pre dve pásma DPH. Môžete v ňom evidovať viacero firiem naraz. Ide o užívateľsky najpríjemnejší software na trhu v tejto kategórii. Ovládanie aplikácie je jednoduché a intuitívne. Vďaka tomu sa z programu Ekonomický systém Kamar stáva ideálny pomocník nielen pre každého účtovníka, ale aj pre živnostníka a malého podnikateľa, ktorý si účtovníctvo spracováva sám a tým si šetrí náklady.

Zoznam a základný popis modulov

:
  • Modul Vyšlé faktúry: Vystavovanie, evidencia a tlač vyšlých faktúr. Rôzne tlačové výstupy. Modul je prepojený s modulom skladov (automatický výdaj zo skladu) a s modulom peňažného denníka (evidencia úhrad).
  • Modul Došlé faktúry: Evidencia došlých faktúr. Modul je prepojený s modulom skladov (automatický príjem zo skladu) a s modulom peňažného denníka (evidencia úhrad).
  • Modul Peňažný denník: Základ jednoduchého účtovníctva prepojený s ostatnými modulmi. Umožňuje automatické prečíslovanie dokladov podľa dátumu, rozbor za zvolené obdobie, zostavu DPH, položkovú zostavu.
  • Modul Sklady: Skladové hospodárstvo s možnosťou evidencie 100 skladov. Prepočet obstarávacej ceny metódou váženého aritmetického priemeru. Hromadný príjem a výdaj, ktoré sú možné aj na základe faktúr.
  • Modul Majetok: Evidencia dlhodobého a krátkodobého majetku. Automatický ročný odpis podľa odpisových skupín (aj spätne za minulé roky). Umožňuje technické zhodnotenie.
  • Modul Výkazy: Výpočet údajov a tlač údajov pre výkazy použiteľné a vyžadované pri daňovom priznaní. Obsahuje aj kontrolný výkaz Dph (riadny, opravný a dodatočný).
  • Modul Grafy: Grafické zobrazovanie výsledkov/výstupov ostatných funkcií.

Ak si chcete náš produkt najskôr vyskúšať, pozrite si bezplatnú verziu programu, ktorú neskôr stačí už iba zaregistrovať a získate plnofunkčnú aplikáciu.
Ekonomický systém Kamar je možné prevádzkovať nielen pod operačným systémom Windows ale aj pod operačným systémom Linux.

Ukážky niektorých obrazoviek Ekonomického systému Kamar.
Podrobný popis produktu získate stiahnutím užívateľskej príručky.

Cena programu Ekonomický systém

 Kamar:

 zoznam modulov aplikácie
 cena (nie sme platcami DPH)
 Modul Vyšlé faktúry
 28,00 EUR
 Modul Došlé faktúry
 15,00 EUR
 Modul Peňažný denník
 22,00 EUR
 Modul Sklady
 30,00 EUR
 Modul Majetok
 18,00 EUR
 Modul Výkazy
  9,00 EUR
 Modul Grafy
  0 EUR (bezplatne)
 Sumár cien za všetky moduly
 122,00 EUR
 Pri objednávke si môžete v ľubovoľnej kombinácii zvoliť iba tie moduly ktoré chcete používať.
 Uvedené ceny platia na evidovanie jednej firmy na jednom počítači a sú jednorazovou platbou.
 Neplatíte žiadne predlžovacie poplatky za ďalší rok alebo mesiac atď...
 Za každú firmu naviac sa pripočíta 50% s pôvodnej ceny za verziu.
 Za každý počítač naviac, na ktorom sa bude používať program sa pripočíta 15 EUR


Aktuálna verzia: 3.50 (história zmien medzi verziami)


Záväzná objednávka programu.
Email: Kamar(zavinac)kamar.sk.
Kamar(zavinac)kamar.sk.