Vyberte si z ponuky našich programov, alebo si dajte "ušiť" softvér na mieru. Využite možnosť stiahnutia a vyskúšania programov.
Spoločnosť Kamar software
mail: kamar(zavinac)kamar.sk
kamar(zavinac)kamar.sk
Predaj softvéru

Predaj softvéru

Kniha jázd - Speedy je akceptovaná daňovým úradom
Náš tip č.1
Náš tip č.2
Náš tip č.3
Náš tip č.4
Program Kniha jázd Speedy

Softvér na evidenciu knihy jázd a cestovných príkazov. Okrem iného umožňuje samogenerovanie jázd, napojenie na GPS atď... Obľúbená u užívateľov. Možnosť stiahnutia skúšobnej verzie, ktorú stačí iba zaregistrovať a získate plnofunkčnú aplikáciu. Popis programu Kniha jázd Speedy

Program Ekonomický systém Kamar

Komplexný ekonomický systém. Kniha odberateľských a dodávateľských faktúr, Sklady, Peňažný denník, Evidencia majetku a Výkazy. Modulárny systém. Možnosť stiahnutia skúšobnej verzie, ktorú stačí už iba zaregistrovať a získate plnofunkčnú aplikáciu. Popis programu Ekonomický systém Kamar

Program Evidencia vykonanej práce

Softvér na evidenciu a tlač pracovných listov. Váš klient získa podrobný prehľad o tom za čo platí. Zvýši sa jeho povedomie o Vašich službách a Vám sa už nestane, aby ste niečo zabudli vyfakturovať. Popis programu Evidencia vykonanej práce

Program Opatrovateľka

Softvér pre personálno-opatrovateľské agentúry zaoberajúce sa vyselianím opatrovateliek do zahraničia. Výrazne odbremeňuje vedenie administratívy a šetrí náklady na zamestnancov.Popis programu Opatrovateľka

Program DAIS

Softvér na evidenciu podvojného účtovníctva. Voľná tvorba analytických účtov. Predkontácia. Príprava dokladov do budúceho obdobia. Popis programu DAIS

Program Filter

Softvér na sústredenie všetkých bežných ekonomických dokladov a ich prípravu na zaúčtovanie. Spolupracuje s programom Dais, Export, Import a Agenda. Popis programu Filter

Program Export

Softvér spracováva proces obchodovania so zahraničím pri vývoze tovaru do zahraničia a proces fakturácie v cudzej mene. Popis programu Export

Program Import

Program spracováva proces obchodovania so zahraničím pri procese dovoze tovaru zo zahraničia a proces fakturácie v tuzemskej mene.Popis programu Import

Iný softvér

Softvér od iného producenta softvéru, ľubovolného zamerania. Nákup softvéru od tretej strany.Popis požadovaného programu

Program Bronx

Program na expedíciu periodickej tlače. Fakturácia expedovaného čísla. Tlač adriesok.Popis programu BronxCopyright © 2014 Kamar software | Privacy Policy