Vyberte si z ponuky našich programov, alebo si dajte "ušiť" softvér na mieru. Využite možnosť bezplatného stiahnutia a vyskúšania programov.
Spoločnosť Kamar software.
SK ►
CZ
Ponuka softvéru
Softvér Kniha jázd Speedy.

Softvér na evidenciu knihy jázd

a cestovných príkazov. Umožňuje aj samogenerovanie jázd, napojenie na GPS záznamník, automatickú aktualizáciu sadzieb atď... Obľúbená u užívateľov. Možnosť skúšobnej verzie, ktorú stačí zaregistrovať a získate plnofunkčnú aplikáciu. Popis programu Kniha jázd Speedy.
Ekonomický systém Kamar.

Komplexný ekonomický systém

. Obsahuje knihu odberateľských a dodávateľských faktúr, Sklady, Peňažný denník, Evidencia majetku, Kontrolný výkaz DPH a iné výkazy. Modulárny systém. Možnosť stiahnutia skúšobnej verzie, ktorú stačí už iba zaregistrovať a získate plnofunkčnú aplikáciu. Popis programu Ekonomický systém Kamar.
Softvér Kniha jázd Speedy.

Softvér na evidenciu vykonanej práce

, sledovanie výkonu zamestnanca a tlač pracovných listov. Váš klient získa podrobný prehľad o tom za čo platí. Zvýši sa jeho povedomie o Vašich službách a Vám sa už nestane, aby ste niečo zabudli vyfakturovať. Výpočet odmien pre zamestnancov atď... Popis programu Evidencia vykonanej práce.
Softvér Opatrovateľka.

Softvér pre personálno-opatrovateľské agentúry

zaoberajúce sa vysielaním opatrovateliek do zahraničia. Výrazne odbremeňuje vedenie administratívy a šetrí náklady na zamestnancov. Zvyšuje celkový výkon agentúry. Popis programu Opatrovateľka.
Softvér ZAK.

Program pre advokátov

, (ZAK) významne urýchľuje a sprehľadnuje evidenciu úkonov právnych služieb poskytnutých advokátskou kanceláriou klientom a súvisiacich výdavkov vynaložených za klienta. Oslobodí Vás od Excelu. Popis programu ZAK.
Softvér pre cestovné príkazy.

Jeden z hlavných modulov programu Speedy

. Tvorba, evidovanie a tlač cestovných príkazov ako aj vyúčtovania cestovných výdajov. Tuzemské a aj zahraničné cestovné príkazy. Automatická aktualizácia sumy diét.Popis modulu cestovné príkazy.
Softvér Import. Program spracováva proces obchodovania so zahraničím pri dovoze tovaru zo zahraničia a proces fakturácie v tuzemskej mene. Popis programu Import.
Softvér DAIS.

Softvér na evidenciu podvojného účtovníctva

. Voľná tvorba analytických účtov. Predkontácia. Príprava dokladov do budúceho obdobia.Popis programu DAIS.
Iný program. Softvér od iného producenta softvéru, ľubovolného zamerania ktorý sa vám nepodarilo "zohnať". Nákup softvéru od tretej strany. Popis požadovaného programu.

Ponúkame Vám širokú paletu nami vytvoreného softvéru

s možnosťou customizácie pre vaše individuálne podmienky a požiadavky. Ak žiaden softvér (či už náš alebo od iných firiem) nevyhovuje Vašim vysoko špecifickým požiadavkám, máme pre Vás službu tvorby softvéru na zákazku. Vytvoríme pre Vás softvér presne podľa vašich požiadaviek.