Ponuka softvéru.

Ponuka softvéru

Knihu jázd - Speedy akceptuje daňový úrad. 
Doporučný tip č.1.
Doporučný tip č.2.
Doporučný tip č.3.
Doporučný tip č.4.
Doporučný tip č.5.
Softvér Kniha jázd Speedy.

Softvér na evidenciu knihy jázd

a cestovných príkazov. Okrem iného umožňuje samogenerovanie jázd, napojenie na GPS záznamník, automatickú aktualizáciu sadzieb atď... Obľúbená u užívateľov. Možnosť stiahnutia skúšobnej verzie, ktorú stačí iba zaregistrovať a získate plnofunkčnú aplikáciu. Popis programu Kniha jázd Speedy.
Softvér Ekonomický systém Kamar.

Komplexný ekonomický systém

. Obsahuje knihu odberateľských a dodávateľských faktúr, Sklady, Peňažný denník, Evidencia majetku, Kontrolný výkaz DPH a iné výkazy. Modulárny systém. Možnosť stiahnutia skúšobnej verzie, ktorú stačí už iba zaregistrovať a získate plnofunkčnú aplikáciu. Popis programu Ekonomický systém Kamar.
Softvér Evidencia vykonanej práce.

Softvér na evidenciu vykonanej práce

, sledovanie výkonu zamestnanca a tlač pracovných listov. Váš klient získa podrobný prehľad o tom za čo platí. Zvýši sa jeho povedomie o Vašich službách a Vám sa už nestane, aby ste niečo zabudli vyfakturovať. Výpočet odmien pre zamestnancov atď... Popis programu Evidencia vykonanej práce.
Softvér Opatrovateľka.

Softvér pre personálno-opatrovateľské agentúry

zaoberajúce sa vyselianím opatrovateliek do zahraničia. Výrazne odbremeňuje vedenie administratívy a šetrí náklady na zamestnancov. Zvyšuje celkový výkon agentúry. Popis programu Opatrovateľka.
Softvér ZAK.

Záznamník pre advokátsku kanceláriu (ZAK)

urýchľuje a sprehľadnuje evidenciu úkonov právnych služieb poskytnutých advokátskou kanceláriou klientom a súvisiacich výdavkov vynaložených za klienta. Oslobodí Vás od Excelu. Popis programu ZAK.
Softvér DAIS.

Softvér na evidenciu podvojného účtovníctva

. Voľná tvorba analytických účtov. Predkontácia. Príprava dokladov do budúceho obdobia. Prepojenie jednotlivých častí. Súbor stavov má 6 analytických kníh. Popis programu DAIS.
Softvér Import. Program spracováva proces obchodovania so zahraničím pri dovoze tovaru zo zahraničia a proces fakturácie v tuzemskej mene. Popis programu Import.
Softvér pre cestovné príkazy.

Jeden z hlavných modulov programu Speedy

. Tvorba, evidovanie a tlač cestovných príkazov ako aj vyúčtovania cestovných výdajov. Popis modulu cestovné príkazy.
Iný program.

Softvér od iného producenta softvéru

, ľubovolného zamerania ktorý sa vám nepodarilo "zohnať". Nákup softvéru od tretej strany. Popis požadovaného programu.
Ponúkame Vám širokú paletu nami vytvoreného softvéru s možnosťou customizácie pre vaše individuálne podmienky a požiadavky. Ak žiaden softvér (či už náš alebo od iných firiem) nevyhovuje Vašim vysoko špecifickým požiadavkám, máme pre Vás službu tvorby softvéru na zákazku. Vytvoríme pre Vás softvér presne podľa vašich požiadaviek.