Vyberte si z ponuky našich programov, alebo si dajte "ušiť" softvér na mieru. Využite možnosť stiahnutia a vyskúšania programov.
Spoločnosť Kamar software.
SK ►
CZ

Iný softvér


Chcete si legálne kúpiť do Vášho počítača nový softvér, poprípade si chcete zadovážiť novú verziu Vášho obľúbeného softu? Ponúkame na predaj originálny legálny softvér.

Napr. Windows 10, Windows 8, Office, Photoshop .. atď.

Ak máte záujem prípadne o iný softvér obráťte sa na nás. Doba dodania závisí od "exotickosti" softvéru.

Ručíme za to, že použitý softvér zakúpený u nás spĺňa všetky právne náležitosti pre legálne obchodovanie s týmto softvérom. Predávame výlučne plnohodnotné originálne licencie.

 Záväzná objednávka programu.


Keď si nechcete z rôznych dôvodov zakúpiť nový originálny softvér máte ešte napr. pri produktoch Microsoftu možnosť tzv. druhotných licencií.


Druhotné licencie z voľného trhu

Druhotné softvérové licencie (alebo aj použité licencie) sú stále tie isté softvérové licencie, ktoré kupujete z distribučnej siete Microsoftu a spravujete vo Vašom VLSC účte. Jediným rozdielom (z funkčného hľadiska) medzi licenciami z voľného trhu a tými úplne novými je cena. Jedná sa o úplne totožný produkt s tým rozdielom, že ak sa rozhodnete pre licencie z voľného trhu, môžete ušetriť viac ako 70% z pôvodnej ceny.


Možné problémy spojené s predajom neoverených druhotných licencií

Vedeli ste, že za legálnosť používaného softvéru vždy v prvom rade zodpovedá štatutárny zástupca organizácie (v prípade domácnosti rodičia), ktorá softvér používa, a nie dodávateľ softvéru? Poškodený užívateľ sa môže domáhať práva a náhrady škody u dodávateľa nelegálnej licencie. Tento proces je ale dosť zdĺhavý a dodávateľ častokrát medzitým ukončí svoju činnosť a tak celá ťarcha nelegálnosti softvéru aj naďalej leží na pleciach užívateľa. Toto je hlavný problém pri neoverených druhotných licenciách.