Predstavujeme vám

Program Opatrovateľka

. Reálne znižuje personálne náklady v personálno-opatrovateľských agentúrach.
Spoločnosť Kamar software.
SK ►
CZ
Opatrovateľka
Opatrovateľka.
Galéria obrázkov programu Opatrovateľka.
Záväzná objednávka programu Opatrovateľka.
Stiahnutie programu Opatrovateľka.

Program Opatrovateľka je určený pre personálno-opatrovateľské agentúry zaoberajúce sa vysielaním opatrovateliek do zahraničia. Rovnako je vhodný aj pre spoločnosti, ktoré poskytujú svoje služby v oblasti opatrovania, vedenia domácností a upratovania na Slovensku. Cieľom programu je evidencia opatrovateliek a agendy spojenou s ich činnosťou. Výrazne odbremeňuje vedenie ich administratívy.

Umožňuje rýchlu a bezstarostnú tlač všetkých potrebných dokumentov: pracovnú zmluvu, dodatok k pracovnej zmluve, dohodu o vykonanej práce, dohodu o ukončení pracovného pomeru, dohodu o skončení dohody o pracovnej činnosti, predĺženie vycestovania, tlačivo 101 atď ...
Po nasadení programu do personálno-opatrovateľských agentúr nastalo ušetrenie prevádzkových nákladov na cca dvoch zamestnancov ! Benefitom programu je nielen ušetrenie prevádzkových nákladov ale aj zrýchlenie a sprehľadnenie práce.


Softvér Opatrovateľka

  ďalej umožňuje:
 • Eviduje rozsiahle informácie o opatrovateľkách

  , opatrovaných rodinách, agentúrach a jednotlivcoch.
 • Zaznamenáva vykonané opatrovania a plánuje nasledujúce opatrovania.
 • Vzhľadom na vykonané alebo plánované opatrovania umožňuje rýchlu tlač potrebných dokumentov (pracovnú zmluva, dohoda o vykonaní práce, predĺženie vycestovania, atď.. ).
 • Prehľad o tom kde sa opatrovateľka nachádza

  , ktorá je voľná atď...
 • Variabilnú a jednoduchú zmenu

  tlačových zostáv.
 • Hromadnú fakturáciu za mesačný cyklus pre opatrované rodiny.
 • Automatické vypočítanie cestovných náhrad pre opatrovateľky (rozpočítanie takých cestovných náhrad aby pokryli mzdu opatrovateľky).
 • Ďalšie rozvíjanie a pridávanie nových funkcionalít

  podľa požiadaviek zákazníka.

Práca s programom Opatrovateľka je veľmi jednoduchá a intuitívna. Rýchlo ho zvládnu aj menej skúsení užívatelia a začiatočníci, navyše k programu je aj podrobná užívateľská príručka. Existuje aj možnosť zaškolenia programu pre Vašich zamestnancov.

Ak si chcete program najskôr vyskúšať, stiahnite si bezplatnú verziu , ktorú neskôr stačí už iba zaregistrovať a získate plnofunkčnú aplikáciu.
Softvér Opatrovateľka je možné prevádzkovať nielen pod operačným systémom Windows ale aj pod operačným systémom Linux.

Ukážky niektorých obrazoviek programu.
Podrobný popis produktu získate stiahnutím užívateľskej príručky.

Cena programu opatrovateľka

:

  typ verzie
  cena (nie sme platcami DPH)
 verzia s možnosťou evidovania do 20 opatrovateliek
 199
 verzia s možnosťou evidovania do 30 opatrovateliek
 299
 verzia s možnosťou evidovania do 40 opatrovateliek
 399
 verzia s možnosťou evidovania do 50 opatrovateliek
 499
 verzia bez obmedzenia počtu opatrovateliek
 599
 Uvedené ceny platia na evidovanie jednej firmy na jednom počítači.
 Za každú firmu naviac sa pripočíta 50% s pôvodnej ceny za verziu.
 Za každý počítač naviac na ktorom sa bude používať program sa pripočíta 49 €


Aktuálna verzia: 1.30