Vyberte si z ponuky našich programov, alebo si dajte "ušiť" softvér na mieru. Využite možnosť stiahnutia a vyskúšania programov.
Spoločnosť Kamar software.

Zoznam podporovaných GPS záznamníkov
 Všetky gps prístroje s výstupným formátom gpx

GPS záznamník Garmin. Každý GPS prístroj, ktorý dokáže vytvoriť výstupný súbor zaznamenaných gps bodov do formátu gpx súboru (napr. zariadenie Garmin) môže byť použitý ako gps záznamník pre program Kniha jázd - Speedy. Program Kniha jázd - Speedy tak môže byť použitý s ľubovoľným gps záznamníkom a nemusíte sa viazať na konkrétne častokrát finančne nákladné gps záznamíky. Ak už vlastníte gps záznamník s možnosťou výstupu do gpx súboru môžete ho použiť ako zdroj údajov pre program Kniha jázd - Speedy. Jazdy ktoré boli v Knihe jázd - Speedy vytvorené z gps údajov sa dajú na požiadanie zobraziť cez Google maps na graficky znázornenej mape na ktorej vidíte presnú trasu vozidla.Gps záznamník GPS128Q

GPS záznamník GPS128Q. GPS záznamník GPS128Q slúži na zaznamenávanie všetkých dôležitých parametrov trasy sledovaného vozidla na pamäťovú kartu. Takto zaznamenané údaje o trase a pohybe vozidla sa prenášajú do Knihy jázd - Speedy kde sa s gps údajov vytvárajú jednotlivé jazdy. Jazdy prenesené do knihy jázd môžete následne analyzovať, vytvárať z nich rôzne tlačové zostavy (knihu jázd, údaje o spotrebe vozidla, prejazdená PHM atď...). Jazdy ktoré boli v Knihe jázd - Speedy vytvorené z gps údajov sa dajú na požiadanie zobraziť cez Google maps na graficky znázornenej mape na ktorej vidíte presnú trasu vozidla. Spojenie GPS záznamníka GPS128Q s Knihou jázd - Speedy Vám poskytuje ucelené riešenie evidencie jázd Vášho vozidla na základe skutočných jázd bez nutnosti ich manuálnej evidencie.

popis gps záznamníka GPS128Q    certifikát gps záznamníka GPS128Q
Ak ešte nemáte nainštalovaný softvér na prezeranie pdf dokumentov môžete si ho stiahnuť.


Antiradar Valentine One Voice GPS

Antiradar Valentine One Voice GPS. Antiradar Valentine One Voice GPS slúži na zaznamenávanie všetkých dôležitých parametrov trasy sledovaného vozidla na pamäťovú kartu. Takto zaznamenané údaje o trase a pohybe vozidla sa prenášajú do Knihy jázd - Speedy kde sa s gps údajov vytvárajú jednotlivé jazdy. Jazdy prenesené do knihy jázd môžete následne analyzovať, vytvárať z nich rôzne tlačové zostavy (knihu jázd, údaje o spotrebe vozidla, prejazdená PHM atď...). Jazdy ktoré boli v Knihe jázd - Speedy vytvorené z gps údajov sa dajú na požiadanie zobraziť cez Google maps na graficky znázornenej mape na ktorej vidíte presnú trasu vozidla.
Okrem toho ide o úplne nový profesionálny model detektoru radarového, laserového a úsekového merania rýchlosti vozidiel. Ako jediný detektor na trhu Vás zrozumitelne hlasom upozorní, že sa blížite k úseku kde prebieha meranie rýchlosti.


Systém Meta.SAT

Systém MetaSAT. Unikátny systém ochrany motorového vozidla, ktorý sa skladá z kombinácie imobilizéru, autoalarmu a komunikačných zariadení pracujúcich s technológiami GPS a GMS. Zaznamenané gps údaje dokáže systém MetaSAT vyexportovať do xls súboru. Prekonvertovaním xls súboru do csv formátu vznikne súbor, ktorý je možné importovať do Knihy jázd - Speedy kde sa s gps údajov vytvárajú jednotlivé jazdy. Jazdy prenesené do knihy jázd môžete v prípade potreby editovať, meniť a dopĺnať v plnom rozsahu funkcionality, ktorú poskytuje program Kniha jázd - Speedy. Prenesené jazdy zo systému MetaSAT sa dajú zobraziť cez Google maps na graficky znázornenej mape na ktorej vidíte presnú trasu vozidla.Cena programu

 Kniha jázd - Speedy

 typ verzie
 cena bez DPH
 cena s DPH
 verzia s možnosťou evidovania 1 auta
 19,00 EUR
 22,80 EUR
 verzia s možnosťou evidovania 3 áut
 31,00 EUR
 37,20 EUR
 verzia bez obmedzenia evidovania áut
 44,00 EUR
 52,80 EUR
 Uvedené ceny platia na evidovanie jednej firmy na jednom počítači a sú jednorazovou platbou.
 Za každú firmu naviac sa pripočíta 50% s pôvodnej ceny za verziu.
 Za každý počítač naviac, na ktorom sa bude používať program sa pripočíta 11 EUR


Záväzná objednávka programu.
Kamar(zavinac)kamar.sk.
Kamar(zavinac)kamar.sk.
Copyright © 2000 - 2019 Kamar software | Privacy Policy | Go to top site