Kontakt na nás.
Kontaktujte nás na:
Kontaktná osoba.
KAMAR software

SNP   15

900 84   Báhoň

Slovenská republika

Bankové spojenie:

Tatra banka a.s.

Číslo účtu: 2625100879/1100

IBAN: SK46 1100 0000 0026 2510 0879

BIC (SWIFT): TATRSKBX

QR kód:

QRCODE.
IČO:   36953831

Spoločnosť je zapísaná v živnostenskom registri pod číslom 107-13738


Kontaktný formulár:
S ľubovoľnou otázkou, návrhom, pripomienkou, alebo sťažnosťou sa na nás môžete okrem e-mailovej adresy obrátiť aj odoslaním správy priamo z kontaktného formulára.
Pred odoslaním preverte, či máte správne vyplnený Váš email. Ak ho nevyplníte, alebo uvediete neexistujúci e-mail, nebudeme Vám môcť odpovedať.