Vyberte si z ponuky našich programov, alebo si dajte "ušiť" softvér na mieru. Využite možnosť stiahnutia a vyskúšania programov.
Spoločnosť Kamar software.
SK ►
CZ
Cenník programov značky Kamar software.

Cenník

(nie sme platcami DPH)

Kniha jázd - Speedy   Záväzná objednávka programu Kniha jázd - Speedy.
 cena
 verzia s možnosťou evidovania 1 auta
 19
 verzia s možnosťou evidovania 3 áut
 31
 verzia bez obmedzenia evidovania áut
 44
 Uvedené ceny platia na evidovanie jednej firmy na jednom počítači.
 Za každú firmu naviac sa pripočíta 50% s pôvodnej ceny za verziu.
 Za každý počítač naviac, na ktorom sa bude používať program sa pripočíta 11 €
 Pri používaní cez vzdialenú pracovnú plochu (RDP prístup) sa pripočíta 99 €Ekonomický systém Kamar   Záväzná objednávka programu Ekonomický systém Kamar.
 cena
 Modul Vyšlé faktúry
  28
 Modul Došlé faktúry
  15
 Modul Peňažný denník
  22
 Modul Sklady
  30
 Modul Majetok
  18
 Modul Výkazy
    9
 Modul Grafy
    0(bezplatne)
 Sumár cien za všetky moduly
122
 Pri objednávke si môžete v ľubovoľnej kombinácii zvoliť iba tie moduly ktoré chcete používať.
 

Uvedené ceny platia

na evidovanie jednej firmy na jednom počítači.
 Za každú firmu naviac sa pripočíta 50% s pôvodnej ceny za verziu.
 Za každý počítač naviac, na ktorom sa bude používať program sa pripočíta 15 €Opatrovateľka   Záväzná objednávka programu Opatrovateľka.
 cena
 verzia s možnosťou evidovania do 20 opatrovateliek
 199
 verzia s možnosťou evidovania do 30 opatrovateliek
 299
 verzia s možnosťou evidovania do 40 opatrovateliek
 399
 verzia s možnosťou evidovania do 50 opatrovateliek
 499
 verzia bez obmedzenia počtu opatrovateliek
 599
 Uvedené ceny platia na evidovanie jednej firmy na jednom počítači.
 Za každú firmu naviac sa pripočíta 50% s pôvodnej ceny za verziu.
 Za každý počítač naviac, na ktorom sa bude používať program sa pripočíta 49 €Evidencia vykonanej práce   Záväzná objednávka programu Evidencia vykonanej práce.
 cena
 Cena programu
 49
 Uvedená cena platí na evidovanie jednej firmy na jednom počítači.
 Za každú firmu naviac sa pripočíta 50% s pôvodnej ceny za verziu.
 Za každý počítač naviac, na ktorom sa bude používať program sa pripočíta 20 €Záznamník pre advokátsku kanceláriu - ZAK   Záväzná objednávka programu Záznamník pre advokátsku kanceláriu.
Uvádzacie ceny !

  licencia bez časového obmedzenia
 cena
 BASIC verzia (počet právnikov = 1, počet PC = 1)
   300
 FULL verzia (počet právnikov = 1, počet PC = 1)
   500
 FULL verzia (počet právnikov = 3, počet PC = 3)
 1000
 FULL verzia (počet právnikov = 10, počet PC = 10)
 1600
 FULL verzia (právnici bez obmedzenia, počet PC = 10)
 2400

  licencia s časovým obmedzením
 ročná cena
 BASIC verzia (počet právnikov = 1, počet PC = 1)
   99
 FULL verzia (počet právnikov = 1, počet PC = 1)
 199
 FULL verzia (počet právnikov = 3, počet PC = 3)
 299
 FULL verzia (počet právnikov = 10, počet PC = 10)
 499
 FULL verzia (právnici bez obmedzenia, počet PC = 10)
 699
Licencia s časovým obmedzením sa udeľuje na 1 rok. Následne sa každý rok môže predlžovať po úhrade ročného licenčného poplatku.

 Za každé PC naviac (voči počtu PC v danej verzii) na ktorom sa bude používať program sa pripočíta 90 €
 Pri používaní cez vzdialenú pracovnú plochu (RDP prístup) sa pripočíta 150 €. Viacprávnikové verzie majú RDP prístup automaticky.Podvojné účtovníctvo - DAIS   Záväzná objednávka programu DAIS.
 cena
 

Cena programu

 829Export   Záväzná objednávka programu Export.
 cena
 Cena programu
 499Import   Záväzná objednávka programu Import.
 cena
 Cena programu
 499Expedícia periodickej tlače - Bronx   Záväzná objednávka programu Bronx.
 cena
 Cena programu
 299Vytvorenie knihy jázd na zákazku   Záväzná objednávka vytvorenia knihy jázd na zákazku.
 cena
 Súkromné vozidlo za obdobie 1 roka
  90
 Súkromné vozidlo za obdobie 1 mesiaca
    9
 Firemné vozidlo za obdobie 1 roka
110
 Firemné vozidlo za obdobie 1 mesiaca
  11
Ak obdobie vytvárania knihy jázd presiahne obdobie jedného roka tak ku cene za 1 rok za pripočíta cena za mesiac v závislosti od počtu prekročených mesiacov.
Ak obdobie vytvárania knihy jázd nepresiahne obdobie jedného roka tak sa počíta iba cena za mesiac v závislosti od počtu mesiacov.