Cenník programov značky Kamar software.

Cenník

(zákazníkom z Českej republiky bude fakturovaná suma v Kč)

(nie sme platcami DPH)

Kniha jázd - Speedy.  Záväzná objednávka programu Kniha jázd - Speedy.
 cena
 verzia s možnosťou evidovania 1 auta
 19 Eur
 verzia s možnosťou evidovania 3 áut
 31 Eur
 verzia bez obmedzenia evidovania áut
 44 Eur
 Uvedené ceny platia na evidovanie jednej firmy na jednom počítači.
 Za každú firmu naviac sa pripočíta 50% s pôvodnej ceny za verziu.
 Za každý počítač naviac, na ktorom sa bude používať program sa pripočíta 11 Eur
 Pri používaní cez vzdialenú pracovnú plochu (RDP prístup) sa pripočíta 99 EurEkonomický systém Kamar.  Záväzná objednávka programu Ekonomický systém Kamar.
 cena
 Modul Vyšlé faktúry
 28 Eur
 Modul Došlé faktúry
 15 Eur
 Modul Peňažný denník
 22 Eur
 Modul Sklady
 30 Eur
 Modul Majetok
 18 Eur
 Modul Výkazy
  9 Eur
 Modul Grafy
  0 Eur (bezplatne)
 Sumár cien za všetky moduly
 122 Eur
 Pri objednávke si môžete v ľubovoľnej kombinácii zvoliť iba tie moduly ktoré chcete používať.
 

Uvedené ceny platia

na evidovanie jednej firmy na jednom počítači.
 Za každú firmu naviac sa pripočíta 50% s pôvodnej ceny za verziu.
 Za každý počítač naviac, na ktorom sa bude používať program sa pripočíta 15 EurOpatrovateľka.  Záväzná objednávka programu Opatrovateľka.
 cena
 verzia s možnosťou evidovania do 20 opatrovateliek
 199 Eur
 verzia s možnosťou evidovania do 30 opatrovateliek
 299 Eur
 verzia s možnosťou evidovania do 40 opatrovateliek
 399 Eur
 verzia s možnosťou evidovania do 50 opatrovateliek
 499 Eur
 verzia bez obmedzenia počtu opatrovateliek
 599 Eur
 Uvedené ceny platia na evidovanie jednej firmy na jednom počítači.
 Za každú firmu naviac sa pripočíta 50% s pôvodnej ceny za verziu.
 Za každý počítač naviac, na ktorom sa bude používať program sa pripočíta 49 EurEvidencia vykonanej práce.  Záväzná objednávka programu Evidencia vykonanej práce.
 cena
 Cena programu
 49 Eur
 Uvedená cena platí na evidovanie jednej firmy na jednom počítači.
 Za každú firmu naviac sa pripočíta 50% s pôvodnej ceny za verziu.
 Za každý počítač naviac, na ktorom sa bude používať program sa pripočíta 20 EurPodvojné účtovníctvo - DAIS.  Záväzná objednávka programu DAIS.
 cena
 

Cena programu

 829 EurExport.  Záväzná objednávka programu Export.
 cena
 Cena programu
 499 EurImport.  Záväzná objednávka programu Import.
 cena
 Cena programu
 499 EurExpedícia periodickej tlače - Bronx.  Záväzná objednávka programu Bronx.
 cena
 Cena programu
 299 Eur Vytvorenie knihy jázd na zákazku
 cena
 Súkromné vozidlo za obdobie 1 roka
 90 Eur
 Súkromné vozidlo za obdobie 1 mesiaca
 9 Eur
 Firemné vozidlo za obdobie 1 roka
 110 Eur
 Firemné vozidlo za obdobie 1 mesiaca
 11 Eur
Ak obdobie vytvárania knihy jázd presiahne obdobie jedného roka tak ku cene za 1 rok za pripočíta cena za mesiac v závislosti od počtu prekročených mesiacov.
Ak obdobie vytvárania knihy jázd nepresiahne obdobie jedného roka tak sa počíta iba cena za mesiac v závislosti od počtu mesiacov.