Vyberte si z ponuky našich programov, alebo si dajte "ušiť" softvér na mieru. Využite možnosť stiahnutia a vyskúšania

programov

.
Spoločnosť Kamar software.
Expedícia periodickej tlače - BRONX

Program slúži na expedíciu periodickej tlače.Je určený pre spoločnosti ktoré robia distribúciu rôznych časopisov, novín, atď...

Umožňuje nasledovné funkcie:


Šípka.evidenciu a aktualizáciu kombinovaného adresára platitelia - odberatelia v pomere 1 : n (jeden platiteľ môže mať v štruktúre pod sebou viacerých odberateľov). Možnosť použitia 1 : 1 , keď platiteľ je súčasne aj odberateľ. V tom prípade sa adresné údaje platiteľa automaticky zapíšu do odberateľa. Pre platiteľa sa evidujú 4 náznaky ceny : normálna, dve úrovne zľavy pre študentov, vôbec nefakturovať a ďalej spôsob platby.

Šípka.triedenie a vyhľadávanie v databáze platiteľov podľa 6 kritérií.

Šípka.plánovanie a evidovanie odberov pre každého odberateľa, zvlášť plánovanie pre aktuálny, zvlášť plánovanie pre minulý a budúci rok (do 52 čísiel za rok s maximálnym jednotlivým odberom 99999 ks).

Šípka.naplnenie cenníka periodickej tlače od 1 do 52 čísiel za rok, je možné evidovať 3 cenové hladiny.

Šípka.expedíciu časopisov a novín, tri druhy tlače adresiek z databázy odberateľov triedenú podľa mesta expedície s vyznačením traťovania podľa PSČ tak ako to pre hromadné dodávky tlače požaduje v súčasnosti riaditeľstvo pôšt. Do tlačovej zostavy je vkladaný "PAGING" umožňujúci reštart tlače. Každú tlačovú zostavu je možné exportovať na disketu a spracovať na dislokovanom pracovisku.

Šípka.fakturáciu, ktorá komplexne rieši otvorené saldo medzi platiteľom a odberom jeho podriadených odberateľov k fakturovanej resp. dobropisovanej sume evidovanej v knihe faktúr. Systém Expedícia periodickej tlače - BRONX umožňuje dofaktúrovať, alebo dobropisovať 4 zvýšenia a 4 zníženia odberu počas bežného roka.

Šípka.koncoročnú uzávierku adresára a knihy faktúr s automatickým plánovaním odberov na budúci rok.

Šípka.spracovanie saldokonta medzi faktúrovanou sumou a úhradami, tlač štandardných zostáv, hromadných faktúr, upomienok, dobropisov a rozboru za zvolené obdobie.


Cena programu (nie sme platcami DPH): 299 €

Záväzná objednávka programu.
o program BRONX


Zaujemcovia o program BRONX oceňujú aj:
program cestovný príkaz
Kniha jázd