Vyberte si z ponuky našich programov, alebo si dajte "ušiť" softvér na mieru. Využite možnosť stiahnutia a vyskúšania programov.
Spoločnosť Kamar software.
Export

Program Export spracúva proces

obchodovania so zahraničím pri vývoze tovaru do zahraničia a proces fakturácie v cudzej mene. Spracovanie sa funkčne skladá z vytvorenia kontraktu - zázname informácii o kontrakte, kalkulácie cien, spracovania dokladov do tuzemska a do zahraničia, fakturácie do zahraničia a informačného subsystému.

Kontraktácia

Pri kontrahovaní sa eviduje predávajúci, kupujúci, príjemca a dvaja zahraniční zástupcovia, ďalej druh, cena a množstvo objednaného tovaru. Program umožňuje nákup a predaj v dvoch rôznych merných jednotkách, ktoré prepočíta pri kalkulácii ceny. Kalkulácia sa dá realizovať tromi spôsobmi. Z dôvodu zjednotenia názvoslovia uvádzame pred ďalším pokračovaním najprv použité skratky:
DKC = dohodnutá kúpna cena s tuzemským dodávateľom
OPZ = zisk
FCO = franko cena
PONy = priame obchodné náklady, uvedené buď v %, alebo v absolútnej hodnote
OPCM = obchodná parita v cudzej mene
OP = obchod parita v EUR, Kč

Kalkulácia ceny

1./ Od DKC po OPCM
-      DKC(suma všetkých tovarov) + zisk = FCO
-      (FCO + PONY) * kurz = OPCM
-      výpočet koeficientov DKC : FCO a FCO : OP
-      Prepočet OPCM jednotlivých tovarov podľa koeficientu.

2. / Od OPCM po DKC
-      (OPCM / kurz) - pony = FCO
-      FCO - OPZ = DKC
-      výpočet koeficientov OP : FCO a FCO : DKC
-      Prepočet DKC jednotlivých tovarov podľa koeficientu.

3./ Výpočet zisku
-      (OPCM / kurz) - pony - DKC = OPZ

Použité PONy: provízia, poistenie, pod. riziko, bank. úroky, bank. výdavky, námorná, železničná, cestná doprava, kurzové riziko, balenie, ostatné výdavky 1, 2, 3.
Pri kalkulácii sa zadáva výpočet provízie obchodného zástupcu buď z OP, alebo FCO. Po vyplnení potrebných informácii kontraktu, je možné spracovať nasledujúce výstupné tlačivá:
-      KPZ kúpnopredajná zmluva
-      RKZ realizačno - komisionárska zmluva
-      Potvrdenie objednávky do zahraničia (ANGL,NEMECKY,FRANC)
-      JCD
-      EUR1
-      CIM
-      CMR
Tlač expedičných dokladov JCD,EUR1,CIM,CMR je podmienená pripojením ihličkovej tlačiarne EPSON napr. typ LQ 570, event. typ LQ 1070. Pri zadávaní údajov do  kontraktu, zmluvy, potvrdenia objednávky, poskytuje program možnosť prevziať informácie z iného už existujúceho kontraktu, alebo zmluvy.

Fakturácia:
Na kontraktáciu nadväzuje fakturácia, čiastkového množstva tovarov, ktoré sú kontrahované. Program eviduje zostatkové množstvo tovarov pripojených ku kontraktu (ktoré ešte nie sú realizované). Tiež umožňuje tzv. rozpúšťanie zľavy alebo prirážky na kontrakt. Po vyplnení faktúry sa môžete rozhodnúť, či to bude originálna FAKTÚRA, alebo PROFORMA FAKTÚRA, pri tlači proforma faktúry, či má byť vytlačená faktúra ako COLNÁ FAKTURA.
Tlač faktúr do zahraničia je v jazykoch ANGL,NEMECKY,FRANC. Program umožňuje presúvať PROFORMA faktúry do knihy faktúr. V knihe faktúr sú funkcie zápisu a kontroly úhrad, tlač zostáv podľa splatnosti a ďalšie.

Informačný subsystém:
Po zadaní výberových kritérií sa dá presne zistiť stav kontraktácie a realizácie vybratej komodity. Zadané kritéria výberu možno ľubovoľne kombinovať. Informáciu možno vytlačiť.


Cena programu (nie sme platcami DPH): 499 €

Záväzná objednávka programu.
o program Export


Zaujemcovia o program Export oceňujú aj:
program na tvorbu cestovných príkazov
a program Kniha jázd