Nezabúdame ani na priaznivcov Linuxu. Vyberte si z našich programov určených aj pre Linux. Využite možnosť stiahnutia a vyskúšania programov.
Spoločnosť Kamar software.
SK ►
CZ
Operačný systém Linux.

Používanie v systéme Linux

Aplikácie

od Kamar software:
je možné prevádzkovať nielen pod operačným systémom Windows ale aj pod operačným systémom Linux. Na prevádzkovanie pod operačným systémom Linux je nutné splniť nasledujúce podmienky:
Šípka.32 alebo 64 bitová verzia Linuxu
Šípka.Linux s pracovným prostredím GNOME
Šípka.program inštalovať a spúšťať cez rozhranie WINE (verzia WINE rozhrania musí zodpovedať príslušnej distribúcii Linuxu)

Pre spustenie aplikácií Kamar software

pod Linuxom sa používa rozhranie WINE. WINE (čo je rekurzívny akronym pre WINE Is Not an Emulator) je open source projekt, ktorý umožňuje spustenie počítačových programov vyvinutých pre Microsoft Windows na Unix-like operačných systémoch bežiacich na platforme x86 a x64 (napr. Linux, FreeBSD, Solaris). Je to docielené vrstvou kompatibility, ktorá prekladá volania z Win32 API na Unixové ekvivalenty a implementuje alternatívny kód.

Hardvérové požiadavky pre programy Kamar software

: procesor minimálne triedy Pentium a operačná pamäť minimálne 128 MB (odporúčame však aspoň 1 GB). Monitor s rozlíšením minimálne 800x600. To znamená, že naše programy sú použiteľné prakticky na akomkoľvek súčasnom počítači.

Pod operačným systémom Linux (ak je program prevádzkovaný priamo pod Linuxom bez WINE rozhrania) sa nedá použiť funkcia „Zálohovanie dát“ (úschova dát aj obnova dát) a funkcia „Intervalová archivácia dát pri ukončení“. Preto v prípade potreby je nutné riešiť zálohovanie dát programu cez externý zálohovací softvér.

Poznámka: V prípade občasného nekorektného zobrazovania pod Linuxom, odporúčame použiť inú verziu WINE rozhrania.