Vyberte si

z ponuky našich programov, alebo si dajte "ušiť" softvér na mieru.

Využite možnosť

stiahnutia a vyskúšania

programov

.
Spoločnosť Kamar software.

Registrácia softvéru od spoločnosti Kamar software.Ako registrovať

Registrácia shareware aplikácií značky Kamar software je jednoduchá. Stačí do príslušnej aplikácie vpísať registračný kľúč. Registračný kľúč obdržíte po vykonaní dvoch krokov:

Šípka.Prvým krokom je nabehnutie úhrady poplatku za softvér na náš účet. Poplatok za softvér sa realizuje formou úhrady faktúry, ktorú obdržíte na základe Vami vyplnenej a zaslanej objednávky. Objednávka sa vypĺňa buď priamo v danom softvéri, alebo cez webový objednávkový formulár. Výška fakturovanej sumy závisí od požadovaného softvéru a od rozsahu požadovanej licencie. (napr. od počtu PC na ktorých bude nainštalovaný softvér atď..). Ak ste objednávku už vyplnili a uhradili poplatok za softvér pokračujte druhým krokom.

Šípka.Druhým krokom je zaslanie inštalačného čísla. Na základe tohoto čísla sa Vám vygeneruje registračný kľúč. Inštalačné číslo zavisí od hardverovej konfigurácie Vášho počítača a preto ho nevieme dopredu. Inštalačné číslo zistíte v spustenom programe v menu SLUZBY vo funkcii O APLIKÁCII.

(Ukážka umiestnenia funkcie O APLIKÁCII v programovom menu aplikácie)

Zobrazenie ukážky umiestnenia funkcie O APLIKÁCII.

Po aktivovaní funkcie O APLIKÁCII stlačte tlačítko "Registrácia". Po akceptovaní zobrazenej licenčnej zmluvy sa zobrazí formulár ktorý obsahuje inštalačné číslo.

(Ukážka registračného formulára z programu Kniha jázd - Speedy)

Zobrazenie ukážky registračného formulára.

Z tohoto formulára môžete inštalačné číslo poslať formou emailu ak kliknete na tlačítko s textom "Zaslanie inštal.čísla". Do tohoto formulára vpisujete aj nami zaslaný registračný kľúč (zasiela sa cez email po nabehnutí úhrady poplatku za daný softvér na náš účet). Je nutné aby ste si registračný kľúč sami vyžiadali formou zaslania inštalačného čísla (ak nám ho nezašlete nemôžeme pre Vás vygenerovať Váš registračný kľúč). Po vpísaní nami zaslaného registračného kľúča do programu, získavate plne funkčnú aplikáciu.
Zasielajte nám to inštalačné číslo, ktoré pochádza z počítača na ktorom budete softvér používať. Na inom PC bude iné a tak ani registračný kľúč Vám nebude na ňom fungovať. V prípade používania sieťovej verzie, nám zašlite inštalačné čísla zo všetkých PC na ktorých sa bude program používať.

Nezaregistrovaný softvér typu shareware značky Kamar software, má niektoré funkčné obmedzenia:

Šípka.tlačové zostavy sa dajú vytlačiť na tlačiareň iba do určitého počtu zapísaných údajov.

Šípka.niektoré funkcie programu do ktorých sa zapisujú údaje, majú obmedzený počet možných zapísaných údajov. (povolené množstvo počtu údajov závisí od konkrétnej funkcie)

Šípka.ak má softvér možnosť voľby rozsahu licencie, tak v nezaregistrovanom stave má základný rozsah. Napr. pri Knihe jázd - Speedy je to možnosť evidencie iba jednoho vozidla a iba jednej firmy na jednom počítači.Kamar(zavinac)kamar.sk.
Kamar(zavinac)kamar.sk.
Copyright © 2000 - 2019 Kamar software | Privacy Policy | Go to top site