Vyberte si z ponuky našich programov, alebo si dajte "ušiť" softvér na mieru. Využite možnosť stiahnutia a vyskúšania programov.
Spoločnosť Kamar software.
SK ►
CZ
Registrácia softvéru od spoločnosti Kamar software.  

Ako registrovať

Registrácia shareware aplikácií značky Kamar software je jednoduchá a nezaberie vám veľa času. Stačí do príslušnej aplikácie vpísať nami zaslaný registračný kľúč. Registračný kľúč obdržíte po vykonaní dvoch krokov:


Šípka.

Prvým krokom

je pripísanie úhrady poplatku za softvér na náš účet. Poplatok za softvér sa realizuje formou úhrady faktúry, ktorú obdržíte na základe Vami vyplnenej a zaslanej objednávky. Objednávka sa vypĺňa buď priamo v danom softvéri, alebo cez webový objednávkový formulár. Výška fakturovanej sumy závisí od požadovaného softvéru a od rozsahu požadovanej licencie. (napr. od počtu PC na ktorých bude nainštalovaný softvér atď..). Ak ste objednávku už vyplnili a uhradili poplatok za softvér pokračujte druhým krokom.

Šípka.

Druhým krokom

je zaslanie inštalačného čísla. Na základe inštalačného čísla sa Vám vygeneruje registračný kľúč. Inštalačné číslo závisí od hardvérovej konfigurácie Vášho počítača a preto ho nevieme dopredu. Video ukážka registrácie. Inštalačné číslo zistíte v spustenom programe v menu SLUZBY vo funkcii O APLIKÁCII.

(Ukážka umiestnenia funkcie O APLIKÁCII v programovom menu aplikácie)

Zobrazenie ukážky umiestnenia funkcie O APLIKÁCII.

Po aktivovaní funkcie O APLIKÁCII stlačte tlačítko "Registrácia". Po akceptovaní zobrazenej licenčnej zmluvy sa zobrazí formulár ktorý obsahuje inštalačné číslo.

(Ukážka registračného formulára z programu Kniha jázd - Speedy)

Zobrazenie ukážky registračného formulára.

Z tohto formulára môžete inštalačné číslo poslať formou emailu ak kliknete na oranžové tlačítko s textom "Zaslanie inštal.čísla" alebo si pomôžte tlačítkom Copy tlačítko napravo od inštalačného čísla, ktoré vám číslo nahrá do clipboardu a potom ho cez klávesovú skratku CTRL+V vložte do emailu ktorý nám pošlite.

Do tohto formulára vpisujete aj nami zaslaný registračný kľúč (zasielame ho cez email po nabehnutí úhrady poplatku za daný softvér na náš účet) do políčka "Registračný kľúč". Je nutné aby ste si registračný kľúč sami vyžiadali formou zaslania inštalačného čísla (ak nám ho nezašlete nemôžeme pre Vás vygenerovať Váš registračný kľúč). Po vpísaní nami zaslaného registračného kľúča do programu a stlačením tlačítka "Registruj", získavate plne funkčnú aplikáciu.

Zasielajte nám to inštalačné číslo, ktoré pochádza z počítača na ktorom budete softvér používať. Na inom PC bude iné a tak ani registračný kľúč Vám nebude na ňom fungovať. V prípade používania sieťovej verzie (alebo ak ste si zakúpili používanie programu na viacerých PC), nám zašlite inštalačné čísla zo všetkých PC na ktorých sa bude program používať.


Nezaregistrovaný softvér typu shareware značky Kamar software, má niektoré funkčné obmedzenia:

Šípka.tlačové zostavy sa dajú vytlačiť na tlačiareň iba do určitého počtu zapísaných údajov.

Šípka.niektoré funkcie programu do ktorých sa zapisujú údaje, majú obmedzený počet možných zapísaných údajov. (povolené množstvo počtu údajov závisí od konkrétnej funkcie)

Šípka.ak má softvér možnosť voľby rozsahu licencie, tak v nezaregistrovanom stave má základný rozsah. Napr. pri Knihe jázd - Speedy je to možnosť evidencie iba jedného vozidla a iba jednej firmy na jednom počítači.


(video prezentácia registrácie)
Často kladené otázky

Ako poslať inštalačné číslo keď na počítači v ktorom používam program nemám pripojenie na internet?

Inštalačné čislo môžete poslať aj cez iný počítač (napr. mailom cez iné PC). Dôležité je aby posielené inštalačné číslo pochádzalo z PC na ktorom sa program používa. To, že sa odošle cez iné PC nie je podstatné.

Môžem si program zaregistrovať aj neskôr?

Áno, môžete. Je na Vás kedy pošlete inštalačné číslo. Môžete tak spraviť aj s časovým odstupom po zakúpení programu. Opačne to však nefunguje. Registračný kľúč Vám pošleme až po zakúpení programu.

Zaplatil som a nedostal som registračný kľúč.

Pravdepodobne ste ešte neposlali inštalačné číslo. Registračný kľúč sa generuje na základe inštalačného čísla, ktoré nám najskôr musíte zaslať.

Ako mám zistiť svoje inštalačné číslo?

Postupujte prosím podľa postupu popísaného vyššie na tejto stránke.

Ako dlho trvá registrácia programu?

Program môžete mať plne zaregistrovaný už do polhodiny od objednania. Je však potrebné čo najrýchlejšie uhradiť obdržanú faktúru. Aby ste potom nemuseli čakať až sa pripíše úhrada na náš účet, pošlite nám prosím doklad o úhrade, ktorý Vám poskytla Vaša banka. Rýchlou úhradou a poslaním dokladu o úhrade urýchlite proces registrácie.