Vyberte si z ponuky našich programov, alebo si dajte "ušiť" softvér na mieru. Využite možnosť stiahnutia a vyskúšania programov.
Spoločnosť Kamar software.

Zoznam zmien medzi jednotlivými verziami programu

Kniha jázd - Speedy


 popis zmien medzi novšími verziami 8.20 - 7.00

 popis zmien medzi staršími verziami 5.70 - 4.10

 popis zmien medzi staršími verziami 3.72 - 2.70


 Zmeny vo verzii 6.70 oproti verzii 6.60

Šípka.výberové okno partnerov do samogenerovania sa rozšírilo o stĺpec "Mesto" (lepšia identifikácia partnera vo výberovom okne ak partner nemá vyplnený názov ale iba mesto).

Šípka.ak sa zapíše nové čerpanie PHL alebo sa niektoré čerpanie PHL opravi prípadne vymaže a nespraví sa export dát do číselníka "Ceny PHL", tak pri odchode z formulára číselníka "Nákup PHL" sa užívateľovi ponúkne možnosť vykonať export dát do číselníka "Ceny PHL".

Šípka.vylepšené prerozdelenie nútene zväčšeného denného časového obdobia jázd v samogenerovaní pri požiadavke na zmenu parametrov samogenerovania. Je zabezpečené aby navrhovaný nový čas začiatkov jázd nebol príliš skoro ráno a súčasne aby nový čas ukončenia jázd nebol príliš blízko k poludniu a naopak. Nútené rozšírenie časov jázd je prirodzenejšie (lepšie rozložené).

Šípka.zmena textácie "Špz" na "Ečv".

 Zmeny vo verzii 6.60 oproti verzii 6.50

Šípka.plná podpora pre operačný systém Windows 10

 Zmeny vo verzii 6.50 oproti verzii 6.40

Šípka.v importe gps údajov pribudla možnosť nového gps záznamníka. Do Knihy jázd - Speedy je možné importovať aj údaje s gps systému MetaSAT.

Šípka.zlepšenie automatického zisťovania reálnej vzdialenosti medzi dvomi mestami/obcami.

Šípka.zlepšenie automatickej aktualizácie PHL. Je možné importovať nové ceny PHL hneď ako ich vydá štatistický úrad.

Šípka. vo funkcii prevádzka v zozname záznamov je pridaný stĺpec "poznámka" kde sa zobrazujú zhustené úvodné znaky vyplnené v poli "Poznámka".

 Zmeny vo verzii 6.40 oproti verzii 6.30

Šípka.systém automatickej aktualizácie modulu zisťovania vzdialenosti. Systém odstraňuje výpadky modulu v prípade zmeny spolupracujúcich externých internetových služieb.

Šípka.vo funkcii "Prevádzka vozidla" pribudla možnosť evidencie nového typu prevádzky "Emisná kontrola".

Šípka.v číselníku "Vozidlá" pribudla možnosť evidencie informácie o zaradení vozidla do prevádzky a informácie o vyradený vozidla z prevádzky.

 Zmeny vo verzii 6.30 oproti verzii 6.20

Šípka.odstránenie problému pri automatickom zisťovaní reálnej vzdialenosti medzi dvomi mestami/obcami. Problém sa vyskytoval na niektorých PC

 Zmeny vo verzii 6.20 oproti verzii 6.10

Šípka.panel rýchleho spustenia je možné použivať aj pod Windows 8 64-bit

Šípka.možnosť zapnutia/vypnutia zobrazovania núl (0,00) vo vyúčtovaní trás cestovného príkazu

 Zmeny vo verzii 6.10 oproti verzii 6.00

Šípka.pribudla možnosť aktualizácie cien PHL z internetu v číselníku "Ceny PHL".

Šípka.pribudla možnosť aktualizácie sadzieb z internetu v číselníku "Stravné".

Šípka.pribudla možnosť aktualizácie sadzieb z internetu v číselníku "Sadzby náhrad".

Šípka.pri obnove pôvodných dát v číselníku "Voľné dni" si môže užívateľ zvoliť či si chce obnoviť dáta platné pre Slovensko alebo Českú republiku.

Šípka.nový graf "Vývoj ceny za 1 liter PHL".

Šípka.podrobnejší informačný text vo výstupe funkcie "kontrola PHL".

Šípka.možnosť vyvolania pomocníka v jednotlivých funkciách. Informuje o funkčnosti a ovládaní danej funkcie.

 Zmeny vo verzii 6.00 oproti verzii 5.70

Šípka.automatické zisťovanie reálnej vzdialenosti medzi dvomi mestami/obcami. Nezisťuje sa priama vzdušná vzdialenosť ale reálny počet kilometrov prejdený po existujúcich cestných komunikáciách.

Šípka.pri zisťovaní zostatku PHL v nádrži vozidla sa v číselníku vozidiel zadáva nielen dátum ale aj konkrétny čas.

Šípka.funkciu upozorňovania na blížiacu sa plánovanú prevádzku vozidla je možné vyvolať aj počas behu programu. Doteraz bola aktivovaná iba pri štarte programu.

Šípka.v evidencii jázd pribudla pomocná možnosť vytvorenia tzv. pokračujúcej jazdy.

Šípka.možnosť nastavenia centralizácie aplikačných oznamov (určené pre používanie dvoch monitorov na jednom PC).

Šípka.možnosť zasielania užívateľských námetov na vylepšenie programu priamo z aplikácie.

 popis zmien medzi novšími verziami 8.20 - 7.00

 popis zmien medzi staršími verziami 5.70 - 4.10

 popis zmien medzi staršími verziami 3.72 - 2.70