Vyberte si z ponuky našich programov, alebo si dajte "ušiť" softvér na mieru. Využite možnosť stiahnutia a vyskúšania programov.
Spoločnosť Kamar software.

Zoznam zmien medzi jednotlivými verziami programu

 Zmeny vo verzii 7.60 oproti verzii 7.50

(ide o bezplatný upgrade pre verziu programu 7.00 a vyššiu. V prípade prechodu z verzie nižšej než 7.00 ide o platený upgrade, cena je 13 EUR bez ohľadu na rozsah zakúpenej základnej licencie. Cena upgradu platí pre inštaláciu na jednom PC. Ak máte viac počítačovú verziu tak za každý počítač naviac sa pripočítava 4 EUR k základnej cene upgradu. Prechod na verziu 7.60 je možný aj z inej staršej verzie - Vaše existujúce dáta zostanú zachované.)

Šípka.v číselníku vozidiel pribudla možnosť navýšenia spotreby PHL o 20% oproti hodnote uvedenej v technickom preukaze. Navýšenie spotreby sa zadáva s platnosťou pre konkrétne obdobie (dátum Od - Do).

Šípka.cena v číselníku "Nákup PHL" sa eviduje s Dph a aj bez Dph.

Šípka.pri hromadnom importe nákupov PHL s tzv. manuálneho zoznamu sa vyžaduje aj vyplnenie nového stĺpca "cena bez Dph".

Šípka.vo výsledku samogenerovania sa zobrazuje aj sumár nákladov bez stravného.

Šípka.kontrola dát v číselníku "Ceny PHL" pri štarte programu. Ak máte staré ceny PHL ponúkne sa možnosť ich automatickej aktualizácie.

Šípka.v automatickom zisťovaní reálnej vzdialenosti (AZRV) pribudol check box na aktualizáciu modulu AZRV na najnovšiu verziu.

Poznámka: Pri prechode na verziu 7.60 z niektorej zo starších verzií (verzie nižšie ako 7.00) nebudete môcť dočasne používať program, pokiaľ nezadáte nový registračný kľúč potrebný pre novú verziu. Preto ak vo Vašom prípade ide o prechod z verzie nižšej než 7.00 a ide o platený upgrade, najprv nám zašlite žiadosť o upgrade a až po zaplatený poplatku uvedeného na faktúre (13 EUR), ktorú Vám zašleme, si nainštalujte upgrade (nový registračný kľúč obdržíte až po nabehnutí úhrady na náš účet a po zaslaní Vášho nového inštalačného čísla). Týmto sa vyhnete dlhšiemu "prestoju" v používaní programu.

Upozornenie: Zálohy dát vytvorené v nižších verziách nie sú vo verzii 7.60 použiteľné. Vo verzii 7.60 si vytvorte nové zálohy dát. Zmeny vo verzii 7.50 oproti verzii 7.40

(ide o bezplatný upgrade pre verziu programu 7.00 a vyššiu. V prípade prechodu z verzie nižšej než 7.00 ide o platený upgrade, cena je 13 EUR bez ohľadu na rozsah zakúpenej základnej licencie. Cena upgradu platí pre inštaláciu na jednom PC. Ak máte viac počítačovú verziu tak za každý počítač naviac sa pripočítava 4 EUR k základnej cene upgradu. Prechod na verziu 7.50 je možný aj z inej staršej verzie - Vaše existujúce dáta zostanú zachované.)

Šípka.plná podpora evidencie elektromobilov.

Šípka.notifikácia existencie nových sadzieb stravného a sadzieb náhrad za 1 km (v prípade ich legislatívnej zmeny) a ich automatická aktualizácia.

Šípka.lepšia vizualizácia nastaveného filtra zobrazovania.

Šípka.lepšia vizualizácia použitého vozidla v rôznych funkciách. Okrem Ečv sa zobrazuje aj značka vozidla.

Šípka.možnosť hromadnej tvorby PHL jázd (doteraz bolo možné vytvárať PHL jazdy iba jednotlivo).

Šípka.pri hromadnom importe partnerov a hromadnom importe čerpaní PHL je možnosť otvorenia prázdneho vzorového súboru s popisom.

Poznámka: Pri prechode na verziu 7.50 z niektorej zo starších verzií (verzie nižšie ako 7.00) nebudete môcť dočasne používať program, pokiaľ nezadáte nový registračný kľúč potrebný pre novú verziu. Preto ak vo Vašom prípade ide o prechod z verzie nižšej než 7.00 a ide o platený upgrade, najprv nám zašlite žiadosť o upgrade a až po zaplatený poplatku uvedeného na faktúre (13 EUR), ktorú Vám zašleme, si nainštalujte upgrade (nový registračný kľúč obdržíte až po nabehnutí úhrady na náš účet a po zaslaní Vášho nového inštalačného čísla). Týmto sa vyhnete dlhšiemu "prestoju" v používaní programu.

Upozornenie: Zálohy dát vytvorené v nižších verziách nie sú vo verzii 7.50 použiteľné. Vo verzii 7.50 si vytvorte nové zálohy dát. Zmeny vo verzii 7.40 oproti verzii 7.30

(ide o bezplatný upgrade pre verziu programu 7.00 a vyššiu. V prípade prechodu z verzie nižšej než 7.00 ide o platený upgrade, cena je 13 EUR bez ohľadu na rozsah zakúpenej základnej licencie. Cena upgradu platí pre inštaláciu na jednom PC. Ak máte viac počítačovú verziu tak za každý počítač naviac sa pripočítava 4 EUR k základnej cene upgradu. Prechod na verziu 7.40 je možný aj z inej staršej verzie - Vaše existujúce dáta zostanú zachované.)

Šípka.v evidencii jázd pribudol v zozname záznamov stĺpec "stav PHL" kde sa zobrazuje vypočítaný stav PHL po jazde.

Šípka.v tlačových zostavách knihy jázd je možnosť zobrazenia/nezobrazenia stĺpca "stav PHL".

Šípka.v evidencii jázd pribudla možnosť optimalizácie stravného ktorá na žiadosť užívateľa pozmení čas jázd tak aby v danom jazdnom dni vznikol nárok na stravné (rôzne úrovne výšky stravného).

Šípka.v číselníku partnerov pribudla funkcia hromadného zápisu partnerov zo zoznamu najväčších miest, ktorá uľahčuje a zrýchľuje vyplňovanie číselníka partnerov.

Šípka.v číselníku partnerov pribudla možnosť hromadného importu partnerov s externého zoznamu.

Šípka.v číselníku partnerov pribudla možnosť hromadného vyplnenia dôvodov jázd pre všetkých partnerov.

Šípka.v číselníku partnerov pribudla možnosť hromadného automatického zisťovania vzdialenosti a dĺžky času jazdy ku partnerovi pre všetkých partnerov naraz (odpadá pracné manuálne zisťovanie vzdialenosti pre každého partnera samostatne).

Šípka.v cestovných príkazoch sa pri výbere miest odchodu a príchodu zobrazuje širšie výberové okno s viac informáciami.

Šípka.možnosť vybrať spolucestujúceho v cestovných príkazoch z číselníka partnerov cez pomocné tlačítko.

Šípka.v evidencii záznamov je možnosť vybrať dôvod jazdy zo zoznamu doteraz použitých dôvodov jázd.

Šípka."redizajn" tlačových zostáv.

Poznámka: Pri prechode na verziu 7.40 z niektorej zo starších verzií (verzie nižšie ako 7.00) nebudete môcť dočasne používať program, pokiaľ nezadáte nový registračný kľúč potrebný pre novú verziu. Preto ak vo Vašom prípade ide o prechod z verzie nižšej než 7.00 a ide o platený upgrade, najprv nám zašlite žiadosť o upgrade a až po zaplatený poplatku uvedeného na faktúre (13 EUR), ktorú Vám zašleme, si nainštalujte upgrade (nový registračný kľúč obdržíte až po nabehnutí úhrady na náš účet a po zaslaní Vášho nového inštalačného čísla). Týmto sa vyhnete dlhšiemu "prestoju" v používaní programu.

Upozornenie: Zálohy dát vytvorené v nižších verziách nie sú vo verzii 7.40 použiteľné. Vo verzii 7.40 si vytvorte nové zálohy dát. Zmeny vo verzii 7.30 oproti verzii 7.20

(ide o bezplatný upgrade pre verziu programu 7.00 a vyššiu. V prípade prechodu z verzie nižšej než 7.00 ide o platený upgrade, cena je 13 EUR bez ohľadu na rozsah zakúpenej základnej licencie. Cena upgradu platí pre inštaláciu na jednom PC. Ak máte viac počítačovú verziu tak za každý počítač naviac sa pripočítava 4 EUR k základnej cene upgradu. Prechod na verziu 7.30 je možný aj z inej staršej verzie - Vaše existujúce dáta zostanú zachované.)

Šípka.rozšírená prepojitelnosť programu Kniha jázd - Speedy o gps zariadenia typu GPS Dozor.

Šípka.možnosť importu ďalšej palivovej karty: Shell Fleetcor.

Šípka.v evidencii jázd rozšírené filtrovacie kritérium o možnosť "bez jázd vytvorených z cestovného prikazu".

Poznámka: Pri prechode na verziu 7.30 z niektorej zo starších verzií (verzie nižšie ako 7.00) nebudete môcť dočasne používať program, pokiaľ nezadáte nový registračný kľúč potrebný pre novú verziu. Preto ak vo Vašom prípade ide o prechod z verzie nižšej než 7.00 a ide o platený upgrade, najprv nám zašlite žiadosť o upgrade a až po zaplatený poplatku uvedeného na faktúre (13 EUR), ktorú Vám zašleme, si nainštalujte upgrade (nový registračný kľúč obdržíte až po nabehnutí úhrady na náš účet a po zaslaní Vášho nového inštalačného čísla). Týmto sa vyhnete dlhšiemu "prestoju" v používaní programu.

Upozornenie: Zálohy dát vytvorené v nižších verziách nie sú vo verzii 7.30 použiteľné. Vo verzii 7.30 si vytvorte nové zálohy dát. Zmeny vo verzii 7.20 oproti verzii 7.10

(ide o bezplatný upgrade pre verziu programu 7.00 a vyššiu. V prípade prechodu z verzie nižšej než 7.00 ide o platený upgrade, cena je 13 EUR bez ohľadu na rozsah zakúpenej základnej licencie. Cena upgradu platí pre inštaláciu na jednom PC. Ak máte viac počítačovú verziu tak za každý počítač naviac sa pripočítava 4 EUR k základnej cene upgradu. Prechod na verziu 7.20 je možný aj z inej staršej verzie - Vaše existujúce dáta zostanú zachované.)

Šípka.možnosť používania prívesného vozíka (pri jeho použití je suma náhrad za 1km o 15% vyššia).

Šípka.možnosť importu ďalších palivových kariet: OMV, Slovnaft, Shell Up a možnosť importu palivovej karty CCS aj v dátovom formáte csv.

Šípka.možnosť importu čerpaní PHL z manuálne vytvoreného zoznamu čerpaní PHL --> zrýchlenie manuálneho zadávania čerpania PHL.

Šípka.vylepšený beh funkcie "Kontrola PHL" v evidencii jázd.

Šípka.vylepšený beh funkcie "Prepočet jázd" v evidencii jázd. Možnosť voľby či sa prepočíta iba stav tachometra alebo aj cestovné náhrady a možnosť obmedzenia prepočtu jázd iba pre jedno vozidlo --> zmenšenie času behu prepočtu.

Šípka.v číselníku "Vozidlá" pribudlo nastavenie zdroja cien PHL. Určuje sa či sa pre dané vozidlo bude brať cena PHL podľa bločkov PHL alebo podľa cien PHL zo štatistického úradu.

Šípka.v číselníku "Vozidlá" pribudlo pre súkromné vozidlo nastavenie či jeho jazdy majú mať väzbu na čerpania PHL alebo pôjde o voľné jazdy bez väzby na čerpania PHL. To znamená, že keď užívateľ programu chce, aby sa pri samogerovaní jázd aj pre súkromné vozidlo zohľadnovali čerpania PHL tak si už vozidlo nemusí dočasne prenastaviť na firemné vozidlo.

Šípka.v číselníku "Nákup PHL" pribudla možnosť triedenia dát aj nad stĺpcom "Poznámka".

Šípka.pri tvorbe PHL jazdy je možné vybrať vodiča, ktorý sa použije v PHL jazde + program si pamätá posledný výber vodiča.

Poznámka: Pri prechode na verziu 7.20 z niektorej zo starších verzií (verzie nižšie ako 7.00) nebudete môcť dočasne používať program, pokiaľ nezadáte nový registračný kľúč potrebný pre novú verziu. Preto ak vo Vašom prípade ide o prechod z verzie nižšej než 7.00 a ide o platený upgrade, najprv nám zašlite žiadosť o upgrade a až po zaplatený poplatku uvedeného na faktúre (13 EUR), ktorú Vám zašleme, si nainštalujte upgrade (nový registračný kľúč obdržíte až po nabehnutí úhrady na náš účet a po zaslaní Vášho nového inštalačného čísla). Týmto sa vyhnete dlhšiemu "prestoju" v používaní programu.

Upozornenie: Zálohy dát vytvorené v nižších verziách nie sú vo verzii 7.20 použiteľné. Vo verzii 7.20 si vytvorte nové zálohy dát. Zmeny vo verzii 7.10 oproti verzii 7.00

(ide o bezplatný upgrade pre verziu programu 7.00 a vyššiu. V prípade prechodu z verzie nižšej než 7.00 ide o platený upgrade, cena je 13 EUR bez ohľadu na rozsah zakúpenej základnej licencie. Cena upgradu platí pre inštaláciu na jednom PC. Ak máte viac počítačovú verziu tak za každý počítač naviac sa pripočítava 4 EUR k základnej cene upgradu. Prechod na verziu 7.10 je možný aj z inej staršej verzie - Vaše existujúce dáta zostanú zachované.)

Šípka.v číselníku "Nákup PHL" pribudlo políčko "miesto čerpania" a tlačítko vytvorenia tzv. priamej PHL jazdy.

Šípka.samogenerovanie jázd zohľadňuje miesto čerpania PHL.

Šípka.pribudla možnosť načítania čerpaní PHL z palivovej karty.

Šípka.plynulá tlač hromadného cestovného príkazu na tlačiareň. Pri viacstranovom hromadnom CP odpadáva odklikávanie každého CP pri výstupe na tlačiareň.

Šípka.samogenerovanie jázd umožňuje generovať samostatne iba pravidelné jazdy bez generovania bežných náhodných jázd.

Šípka.v evidencii jázd rozšírené filtrovacie kritérium o zobrazovanie jázd konkrétneho pôvodu (manuálne vytvorené jazd, vygenerované jazdy, jazdy z gps dát, atď...).

Šípka.v tlačovej zostave kniha jázd, pribudla možnosť samostatného stĺpca na zobrazenie vykonaného čerpania PHL (voľba medzi samostatným stĺpcom a vpisovaním údaju do stĺpca ciela jázd).

Šípka.zapamätávanie posledného nastavenia parametrov tlačových zostáv.

Šípka.v číselníku volných dní pribudla možnosť viazať voľný deň iba na jedno konkrétne vozidlo, pribudla možnosť filtrovania údajov.

Šípka.v číselníku volných dní v tlačovej zostave "Zostava jazdnych dni" pribudli podrobnejšie informácie o víkendových a sviatočných dňoch a hodinách.

Šípka.v číselníku vozidiel pribudlo evidovanie stavu (aktívny, neaktívny).

Šípka.v číselníku vozidiel pribudla možnosť filtrovacieho kritéria "stav" a "vyradenie z prevádzky".

Šípka.nezobrazovanie vozidla vo výberových formulároch ak má nastavený neaktívny stav (predtým to bolo viazané ma dátum vyradenia), skrátenie zoznamu vozidiel o už nepoužívané vozidlá.

Šípka.v číselníku vodičov pribudla možnosť filtrovacieho kritéria "stav".

Poznámka: Pri prechode na verziu 7.10 z niektorej zo starších verzií (verzie nižšie ako 7.00) nebudete môcť dočasne používať program, pokiaľ nezadáte nový registračný kľúč potrebný pre novú verziu. Preto ak vo Vašom prípade ide o prechod z verzie nižšej než 7.00 a ide o platený upgrade, najprv nám zašlite žiadosť o upgrade a až po zaplatený poplatku uvedeného na faktúre (13 EUR), ktorú Vám zašleme, si nainštalujte upgrade (nový registračný kľúč obdržíte až po nabehnutí úhrady na náš účet a po zaslaní Vášho nového inštalačného čísla). Týmto sa vyhnete dlhšiemu "prestoju" v používaní programu.

Upozornenie: Zálohy dát vytvorené v nižších verziách nie sú vo verzii 7.10 použiteľné. Vo verzii 7.10 si vytvorte nové zálohy dát. Zmeny vo verzii 7.00 oproti verzii 6.70

(ide o platený upgrade, cena je 13 EUR bez ohľadu na rozsah zakúpenej základnej licencie. Cena upgradu platí pre inštaláciu na jednom PC. Ak máte viac počítačovú verziu tak za každý počítač naviac sa pripočítava 4 EUR k základnej cene upgradu. Prechod na verziu 7.00 je možný aj z inej staršej verzie - Vaše existujúce dáta zostanú zachované.)

Šípka.program je možné používať cez vzdialenú pracovnú plochu (RDP prístup).

Šípka.v číselníku vozidiel sa objem nádrže zmenil na 4 miestne číslo takže je možné zadať objem nádrže väčší ako 999 Litrov (dôležité pre kamióny).

Šípka.nezobrazovanie vozidla vo výberových formulároch ak má vozidlo zadaný dátum vyradenia z prevádzky (skrátenie zoznamu vozidiel o už nepoužívané vozidlá).

Šípka.v číselníku vodičov pribudlo evidovanie posledne absolvovaného školenia vodičov, možnosť plánovania nasledujúceho školenia vodičov, a evidovanie stavu vodiča (aktívny, neaktívny).

Šípka.nezobrazovanie vodiča vo výberových formulároch ak má nastavený neaktívny stav (skrátenie zoznamu vodičov o už nepoužívaných vodičov).

Šípka.rozšírenie systému upozorňovania na blížiacu sa plánovanú prevádzku aj o upozorňovanie na blížiace sa plánované školenie vodiča.

Šípka.v evidencii jázd rozšírené filtrovacie kritérium o zobrazovanie konkrétneho typu dňa (víkend, pracovný deň, pondelok, utorok, streda, štvrtok. piatok, sobota, nedeľa).

Šípka.dátumy použité v trasách cestovného príkazu je možné automaticky vyexportovať do číselníka volných dní.

Šípka.v cestovných príkazoch je možné jedným kliknutím vytvoriť návratovú cestu s predchádzajúcej trasy.

Šípka.systém automatického upozorňovania na prípadnú novšiu verziu programu.

Šípka.vylepšené rozmiestňovanie jázd pri samogenerovaní dlhšieho dátumového obdobia.

Poznámka: Pri prechode na verziu 7.00 z niektorej zo starších verzií nebudete môcť dočasne používať program, pokiaľ nezadáte nový registračný kľúč potrebný pre novú verziu. Preto nám najprv zašlite žiadosť o upgrade a až po zaplatený poplatku uvedeného na faktúre, ktorú Vám zašleme, si nainštalujte upgrade (nový registračný kľúč obdržíte až po nabehnutí úhrady na náš účet a po zaslaní Vášho nového inštalačného čísla). Týmto sa vyhnete dlhšiemu "prestoju" v používaní programu.

Upozornenie: Zálohy dát vytvorené v nižších verziách nie sú vo verzii 7.00 použiteľné. Vo verzii 7.00 si vytvorte nové zálohy dát.


 popis zmien medzi staršími verziami 6.70 - 6.00

 popis zmien medzi staršími verziami 5.70 - 4.10

 popis zmien medzi staršími verziami 3.72 - 2.70