Vyberte si z ponuky našich programov, alebo si dajte "ušiť" softvér na mieru. Využite možnosť stiahnutia a vyskúšania programov.
Spoločnosť Kamar software.

Predaj softvéru.

Predaj softvéru

Doporučný tip č.1.
Doporučný tip č.2.
Doporučný tip č.3.
Doporučný tip č.4.
Softvér Kniha jázd Speedy.

Softvér na evidenciu knihy jázd a cestovných príkazov. Okrem iného umožňuje samogenerovanie jázd, napojenie na GPS záznamník atď... Obľúbená u užívateľov. Možnosť stiahnutia skúšobnej verzie, ktorú stačí iba zaregistrovať a získate plnofunkčnú aplikáciu. Popis programu Kniha jázd Speedy.

Softvér Ekonomický systém Kamar.

Komplexný ekonomický systém. Kniha odberateľských a dodávateľských faktúr, Sklady, Peňažný denník, Evidencia majetku, Kontrolný výkaz DPH a iné výkazy. Modulárny systém. Možnosť stiahnutia skúšobnej verzie, ktorú stačí už iba zaregistrovať a získate plnofunkčnú aplikáciu. Popis programu Ekonomický systém Kamar.

Softvér Evidencia vykonanej práce.

Softvér na evidenciu a tlač pracovných listov. Váš klient získa podrobný prehľad o tom za čo platí. Zvýši sa jeho povedomie o Vašich službách a Vám sa už nestane, aby ste niečo zabudli vyfakturovať. Popis programu Evidencia vykonanej práce.

Softvér Opatrovateľka.

Softvér pre personálno-opatrovateľské agentúry zaoberajúce sa vyselianím opatrovateliek do zahraničia. Výrazne odbremeňuje vedenie administratívy a šetrí náklady na zamestnancov. Zvyšuje celkový výkon agentúry.Popis programu Opatrovateľka.

Softvér DAIS.

Softvér na evidenciu podvojného účtovníctva. Voľná tvorba analytických účtov. Predkontácia. Príprava dokladov do budúceho obdobia. Popis programu DAIS.

Softvér Filter.

Softvér na sústredenie všetkých bežných ekonomických dokladov a ich prípravu na zaúčtovanie. Spolupracuje s programom Export a Import. Popis programu Filter.

Softvér Export.

Softvér spracováva proces obchodovania so zahraničím pri vývoze tovaru do zahraničia a proces fakturácie v cudzej mene. Popis programu Export.

Softvér Import.

Program spracováva proces obchodovania so zahraničím pri dovoze tovaru zo zahraničia a proces fakturácie v tuzemskej mene.Popis programu Import.

Iný program.

Softvér od iného producenta softvéru, ľubovolného zamerania. Nákup softvéru od tretej strany.Popis požadovaného programu.

Softvér Bronx.

Program na expedíciu periodickej tlače. Fakturácia expedovaného čísla. Tlač adriesok.Popis programu Bronx.

Email: Kamar(zavinac)kamar.sk.
Kamar(zavinac)kamar.sk.