Vyberte si

z ponuky našich programov, alebo si dajte "ušiť" softvér na mieru.

Využite možnosť

stiahnutia a vyskúšania

programov

.
Spoločnosť Kamar software.

Všeobecné podmienky.

 Objednávanie softvéru:
Záujemca o softvér si objednáva softvér na základe objednávky, ktorú je možné zaslať poštou, e-mailom, alebo vyplnením objednávky na internete. Objednávku je možné vykonať i telefonicky, avšak aj v týchto prípadoch objednávka musí byť potvrdená e-mailom, alebo prostredníctvom pošty. Objednávka sa stáva záväznou aj bez potvrdenia zo strany Kamar softwaru. Objednávateľ odoslaním objednávky zároveň prehlasuje, že si je vedomý záväznosťou objednávky a súhlasí s ňou. Odoslaná objednávka predstavuje záväzok záujemcu o softvér, prevziať objednaný softvér v zmysle podmienok uvedených vo Všeobecných podmienkach a zaplatiť uvedenú cenu.


 Odovzdanie a prevzatie softvéru:
Softvér vyvinutý firmou Kamar software (napr. program Kniha jázd - Speedy) sa nedodáva fyzicky okrem výnimky keď si zákazník priamo v objednávke vyžiada inštalačné CD. V ostatných prípadoch si softvér zákazník stiahne sám z nášho webu. Aplikácie vyvinuté firmou Kamar software sú shareware a môžu sa voľne šíriť. Ak chcete aplikácie vyvinuté firmou Kamar software používať na komerčné účely a plne využívať všetky ich funkcie, musíte si ich zaregistrovať. Nezaregistrovaný shareware má niektoré funkčné obmedzenia.
Ak si objednáte softvér, ktorý nebol vyvinutý firmou Kamar software tak softvér bude dodaný formou dobierky alebo osobným prevzatím v sídle firmy Kamar software. Pre softvér nevyvinutý firmou Kamar software bude doba dodania oznámená po oboznámení sa s druhom požadovaného softvéru.


 Cena softvéru:
Výška ceny softvéru je na internete uvedená pri každom softvéry osobitne a obsahuje ju aj vypĺňaná objednávka prostredníctvom internetu s výnimkou softvéru nevyvinutým firmou Kamar software. V tom prípade bude cena a dodacia doba oznámená dodatočne po oboznámení sa s druhom požadovaného softvéru.


 Reklamácia softvéru:
Zákazník má právo reklamovať poškodené inštalačné médium (ak si ho vyžiadal v objednávke softvéru) spôsobené necitlivým poštovým doručením. Kamar software nezodpovedá za inštalačné médium po nainštalovaní softvéru. Obsah, možnosti a funkcie obdržaného softvéru možno reklamovať len ak sú v rozpore s užívateľskou príručkou, ktorá prísluší k danej verzii programu.


 Používanie pod rôznymi operačnými systémami:
Všetky aplikácie vyvinuté firmou Kamar software sú použiteľné pod operačným systémom Windows a niektoré aj pod operačným systémom Linux. Pri prevádzkovaní programu musia byť dodržané podmienky používania pre operačný systém Windows poprípade podmienky používania pre operačný systém Linux. Podľa toho pod ktorým operačným systémom sa daná aplikácia prevádzkuje. Uživateľ zároveň prehlasuje, že si je vedomý niektorých obmedzení pod operačným systémom Linux.


 Záverečné ustanovenia:
Všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.01.2020. Kamar software má vyhradené právo tieto Všeobecné podmienky dopĺňať a meniť.

V prípade akýchkoľvek nejasností nás môžete kontaktovať prostredníctvom emailu kamar(zavinac)kamar.sk

Kamar(zavinac)kamar.sk.
Kamar(zavinac)kamar.sk.
Copyright © 2000 - 2020 Kamar software | Privacy Policy | Go to top site